Engasjerer seg for bedre arbeidsvilkår

Engasjerer seg for bedre arbeidsvilkår

DOF sjø ny klubb Foto: Rebecca Bjerga

I DOF sjø AS har det nylig blitt dannet SAFE-klubb, hvor dedikerte tillitsvalgte vil arbeide hardt for å forbedre lønns- og arbeidsvilkårene for medlemmene som seiler under selskapets flagg.

– Klubben ble startet for å kunne tilby SAFE-medlemmer i DOF sjø en bedre mulighet for å engasjere seg i arbeidet SAFE utfører for å få bedre lønns- og arbeidsvilkår for seilende medlemmer, sier klubbleder Trym Andre Aanestad.

Trym Andre Aanestad Foto: Rebecca Bjerga
Trym Andre Aanestad Foto: Rebecca Bjerga

SAFE ønsker å samle personell fra hele energisektoren, som offshoreflåten er en vital del av. 

– Grasrot-prinsippet gir medlemmer i klubben en fantastisk mulighet for å engasjere seg og delta aktivt. SAFE har allerede vist sin styrke ved å forhandle frem gode avtaler for medlemmene og vist tidligere at de ikke er redd for å sette makt bak for å få gjennomslag for sine synspunkt, sier Aanestad.  

Når det gjelder målene for medlemskapet i SAFE, er Aanestad klar:

– Vi håper å oppnå en mer aktiv bedring i arbeids- og lønnsvilkår, slik at næringen fortsatt kan være den lukrative arbeidsplassen det skal være. Dette mener vi vil bedre rekrutteringen og HMS for ansatte i flåten, sier han.  

Som ny klubbleder oppfordrer Aanestad flere av sine kolleger og sjøfolk til å bli med i dette viktige arbeidet.


– Dersom en ønsker en forandring og bedring, er dette noe man må jobbe aktivt mot. SAFE med sin grasrot oppbygging gir mulighet for alle medlemmer å delta aktivt i dette arbeidet, sier Aanestad.   

Engasjementet kommer direkte fra grasroten

Thorbjørn Holger Opstad, forbundssekretær på organisasjon, deltok på stiftelsesmøtet til klubben. 

Thorbjørn Holger Opstad Foto: Rebecca Bjerga
Thorbjørn Holger Opstad Foto: Rebecca Bjerga

– Dette engasjementet kommer direkte fra grasroten. Det er utrolig spennende for oss i SAFE å møte såpass ivrige og engasjerte individer, som ønsker å stå sammen for å skape en bedre arbeidshverdag, uttaler Opstad. 

Hans anerkjennelse for medlemmenes engasjement understreker viktigheten av samarbeidet mellom organisasjonens ledelse og medlemmene for å oppnå endringer og forbedringer i arbeidsvilkårene. Denne samhørigheten og dedikasjonen fra grasroten er en drivkraft som vil bidra til å forme en sterk og solidarisk SAFE-klubb i DOF sjø AS.

Les mer om følgende emner: