Enighet i BJ Services

Klubben i BJ Services har etter lange forhandlinger kommet til enighet med bedriften om ny tariffavtale.

Det gis et generelt lønnstillegg til alle på 3 prosent av basis lønn. Tillegget legges direkte til lønnsmatrisen, og etterbetales fra 1. juni. Offshorebonusen blir hevet med 22 kroner i døgnet.
Det er også oppnådd enighet om at det skal inngås en intensjonsavtale om innføring av 2/3 – 2/4-rotasjon for personell på 2/3 rotasjon. Ny ordning gjøres gjeldende fra tidligst 1. april 2011, under forutsetning av at utnyttelsesgraden i perioden 1. oktober 2010 – 1. april 2011 er opp mot 90 prosent på regulære skift, og at bedriften får innfridd sine krav til fleksibilitet. Intensjonsavtalen skal være klar innen 30. september i år.

Partene er også enige om at det skal utarbeides ny klubblederavtale som skal  være signert av klubb og bedrift innen 1. november i år. For å inneha full dags stilling som klubbleder skal medlemsmassen være minimum 175 medlemmer.

– Det ble en lang forhandlingsprosess med mange runder. Vi må vel si oss middels fornøyd med avtalen som nå er inngått, ikke minst fordi den må sees i lys av at vi hadde et null-oppgjør i fjor, sier klubbleder Reidun Ravndal. Hun skulle gjerne sett at klubben fikk inn formuleringer om overtidskompensasjon for pålagte kurs i fritiden. Ravndal ser også at det kan bli en utfordring å komme til enighet  i forhold til rotasjonsordningen.

– Formuleringen om at det er en forutsetning at bedriften får innfridd sine krav til fleksibilitet vil være utfordrende, men vi går selvsagt inn i forhandlinger om en slik avtale med mål om å få den på plass, sier Ravndal.

 

 

Skriv ut siden