Enighet i de sentrale forhandlingene på Oljeoverenskomsten

Levard Olsen-Hagen (SAFE), Terje Hovet (Norsk Industri), Elisabeth Brattebø Fenne (Norsk olje og gass) og Frode Alfheim (Industri Energi)Foto: Kolbjørn Andreassen
Levard Olsen-Hagen (SAFE), Terje Hovet (Norsk Industri), Elisabeth Brattebø Fenne (Norsk olje og gass) og Frode Alfheim (Industri Energi)Foto: Kolbjørn Andreassen

Enighet i de sentrale forhandlingene på Oljeoverenskomsten, nå gjenstår de lokale forhandlingene før endelig avtale signeres. 

SAFE, Negotia, Norsk Industri og Norsk olje og gass er kommet til enighet i de sentrale forhandlingene på Oljeoverenskomsten. I forhandlingene om revisjon av Oljeoverenskomsten har partene drøftet flere saker av betydning for våre medlemmer.

– Det var mye fokus på de utfordringene skiftansatte opplever i forhold til skiftplaner og arbeidstid, sier forhandlingslederen fra SAFE, Levard Olsen-Hagen. Dette arbeidet vil nå videreføres i den kommende perioden gjennom et utvalgsarbeid med representanter fra henholdsvis SAFE, IE, NI og NOG.

Levard Olsen-Hagen, jurist og organisasjonesekretær i SAFE, var SAFEs representant i møtet med NOG.

Bruken av hjemmekontor et viktig tema

– Oljeoverenskomsten har lenge hatt en regulering av dette, forklarer Olsen-Hagen, ved at det i avtalens pkt. 18 sies at den enkelte bedrift ikke kan igangsette fjernarbeid som arbeidsordning uten at forutsetningene for slikt arbeid er avtalt lokalt, men det er ingen tvil om at korona-situasjonen har aktualisert dette temaet.

Også forskuttering av sykepenger ble løftet i forhandlingene og partene kom her til enighet om en løsning i tråd med frontfaget.

– Selv om det nå er oppnådd enighet om den sentrale overenskomsten, gjenstår det en viktig del før forhandlingene endelig kan avsluttes. Det skal nå på den enkelte bedrift innen 4. desember avholdes lokale forhandlinger om årets lønnsregulering. SAFE vil i denne forbindelse vise til de sentrale partenes forutsetning for disse, hvor det fremgår av forhandlingsprotokollen at det skal føres reelle lokale lønnsforhandlinger, sier Olsen-Hagen.

Protokollen fra de sentrale forhandlingene på Oljeoverenskomsten 2020 finner du her.

Skriv ut siden