Enighet i Deep Ocean-mekling

Enighet i Deep Ocean-mekling

Etter 24 timers mekling ble SAFE og Deep Ocean onsdag enige om ny tariffavtale. – Det har vært krevende, men vi er godt fornøyd med resultatet, sier organisasjonssekretær Reidun Ravndal i SAFE som bisto klubben i oppgjøret. Det generelle tillegget er på 2,3 prosent. Videre øker helligdagsgodtgjørelsen med 300 kroner til 1.930 kroner, mens nattillegget […]

Etter 24 timers mekling ble SAFE og Deep Ocean onsdag enige om ny tariffavtale. – Det har vært krevende, men vi er godt fornøyd med resultatet, sier organisasjonssekretær Reidun Ravndal i SAFE som bisto klubben i oppgjøret.

Det generelle tillegget er på 2,3 prosent. Videre øker helligdagsgodtgjørelsen med 300 kroner til 1.930 kroner, mens nattillegget øker med 3 kroner til 46 kroner per time. Høyspenttillegget økes fra 300 kroner til 1.500 kroner per måned. width=

Et viktig gjennomslag i meklingsresultatet er at  grensen for såkalte «minusdager» på årsverket økes fra 3 til 5 dager. Tidligere kunne bedriften pålegge en ansatt som hadde mer enn 4 dager i minus på årsverket 15 dagers arbeid i friperiode uten kompensasjon. – At dette nå er øket til 5 dager var av stor betydning for våre medlemmer i bedriften, sier Ravndal.

Hun trekker også fram ny utenlandsavtale som et viktig gjennomslag i meklingen:

– Vi har fått på plass en ny utenlandsavtale med bedriften som vi må si oss godt fornøyd med, opplyser Ravndal.

Mekler var lagrettsdommer Daniel Lunde.