Enighet i DeepOcean

Etter en lang natt med tøffe forhandlinger kom partene til enighet kl. 03:45 natt til fredag 12.07.19.

Resultatet er i underkant av våre forventninger, men basert på en helhetlig vurdering av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt prisutvikling i 1. avtaleår valgte vi å akseptere tilbudet.

Resultatet er som følger:

Det gis et generelt tillegg på 3,35% basert på lønnmatrisens 0- årssatser.

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. april 2019.

Meklingsprotokoll DeepOcean

Skriv ut siden