Enighet i forhandlingene med DOF Subsea

Frode Andre Bakken og Tarald Meling
Frode Andre Bakken og Tarald Meling

Etter to dagers forhandlinger kom partene til enighet i årets mellomoppgjør. Resultatet ble som følger:

Offshoreavtalen:

Alle gis et generelt tillegg på kr 25 589,- pr. år. Nattillegget økes med kr 2,- pr. time.
Oppgjøret har virkning fra 01.04.2021.

Onshoreavtalen:

Det gis et generelt tillegg på 2,8% pr. år, dog minimum kr 19 000,-.
Oppgjøret har virkning fra 01.01.2021.

SAFE er fornøyd med oppgjøret.

Skriv ut siden