Enighet i forhandlingene mellom SAFE og Norges Rederiforbund

Enighet i forhandlingene mellom SAFE og Norges Rederiforbund

Foto: Gro Gullhaug

SAFE og Norges Rederiforbund kom tirsdag 8. november til enighet i forhandlingene på Hovedavtalen og overenskomsten for landansatte. 

SAFE og Norges Rederiforbund kom tirsdag 8. november til enighet i forhandlingene på Hovedavtalen og overenskomsten for landansatte. 

– SAFE er fornøyd med at vi nå endelig har fått signert en revidert Hovedavtale med Norges Rederiforbund. Avtalen gjelder for tre år. Hovedavtalen omhandler de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, og inneholder retningslinjer om medbestemmelse, rettigheter og plikter, og samhandling mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte, sier forhandlingsleder og nestleder i SAFE, Kai Morten Anda. 

Hovedavtalen er første del i alle tariffavtaler inngått mellom SAFE og Norges Rederiforbund. Likelydende Hovedavtale omfatter også de bedriftene hvor SAFE har direkteavtaler: DeepOcean, Reach Subsea og DOF Subsea.

Overenskomst for landansatte omfatter for tiden SAFE medlemmer i Archer, Seadrill og Transocean. Dette er en rammeavtale hvor mange av bestemmelsene i tradisjonelle tariffavtaler ikke blir regulert i overenskomsten, men i lokale særavtaler. Det betyr også at lønn ikke forhandles sentralt, men lokalt i den enkelte bedrift.

Les mer om følgende emner: