Header

Enighet i forhandlingene om NR Landavtalen

Asle Reime (Industri Energi), Pål Tangen (Norges Rederiforbund) og Stig-Rune Refvik (SAFE) "håndhilser" etter signeringen. Foto Jan Godfrey
Asle Reime (Industri Energi), Pål Tangen (Norges Rederiforbund) og Stig-Rune Refvik (SAFE) "håndhilser" etter signeringen. Foto Jan Godfrey

Tirsdags ettermiddag ble SAFE, Industri Energi og Norges Rederiforbund enig i årets forhandlinger om NR Landavtalen. 

Foto: Jan Godfrey
Foto: Jan Godfrey

– Vi har hatt et konstruktivt og godt samarbeid under dette oppgjøret. Det eneste som gjenstår nå er at alle lokale parter gjennomfører lokale forhandlinger og vi har utsatt signering i fire uker for å få ferdigstilt dette, sier forbundsekretær organisasjon Stig-Rune Refvik. Les protokollen for Landeavtalen her.

Satsene

  • Minstelønnssatsene er økt i samsvar med byggfagoverenskomsten (slik vi har gjort tidligere.) Kommer tilbake til disse.
  • Matpengene økes til kr 90,-

Lesedag

  • Det er satt inn nytt punkt om at ansatte får en lesedag før eksamen, inntil 3 per semester/halv år, forutsatt at utdanningen er relevant i forhold til nåværende eller fremtidige stillinger i selskapet.

Kjønnstilpasset arbeidstøy

  • Som i mange andre avtaler tas det inn at arbeidstøy skal være tilpasset til den enkelte arbeidstaker, uansett kjønn eller størrelse.

Forskuttering av sykepenger

  • Vi har også fått inn den samme oppfordringen som på flyteriggavtalen at lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette eventuelt ikke gjøres. Bedriften har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften.

Midlertidig utvidet fortrinnsrett

  • SAFE, Industri Energi og Norges rederiforbund ble enig om protokolltilførsel som omhandlet midlertidig utvidet fortrinnsrett i 2 år.
  • De arbeidstakere som i avtaleperioden blir sagt opp grunnet driftsinnskrenkning skal ha en utvidet fortrinnsrett til ny tilsetting. Dette gjelder fra oppsigelstidspunktet og i to år fra oppsigelsesfristens utløp. Denne fortrinnsretten bortfall når arbeidstaker fyller 62 år.

Viktige lokale forhandlinger

  • NR Landavtalen er en minstelønnsavtale som betyr at det også skal gjennomføres lokale forhandlinger. Det er ikke alle som har gjennomført disse forhandlingene og vi har avtalt utsatt signering slik at alle får anledning til å ferdigstille lokale forhandlinger.
  • Det er viktig at det nå føres reelle lokale forhandlinger hvor dette ikke er gjennomført, i tillegg vil vi at alle lokale parter tar opp følgende:
  • Arbeid utenfor bedriften på land: Vi er enige om at der hvor det er aktuelt og det ikke foreligger lokale retningslinjer, må slike fastsettes på den måten 21.3 siste avsnitt gir anvisning på.

Vi er enige om at signering er utsatt i fire uker for at lokale parter får gjennomført dette.

Skriv ut siden

Widgets

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!