Enighet i forhandlingene på PRS/Baseavtalen i DeepOcean

SAFE og DeepOcean ble enige i forhandlingene vedrørende PRS-/Baseavtalen. Resultatet ble som følger:

  • alle gis et generelt tillegg på 3,25%
  • i tillegg fordeles 0,15% av den samlede ramme som et generelt tillegg til lønnsgruppe B i matrisen på Basen
  • totalramme på oppgjøret er 3,4%

SAFE er fornøyd med oppgjøret.

Skriv ut siden