Enighet i lønnsoppgjøret på Brønnserviceavtalen

Enighet i lønnsoppgjøret på Brønnserviceavtalen

|

Etter to dagers forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass kom vi ikke lenger. NOG ønsket et moderat oppgjør mens SAFE ville ha økt kjøpekraft for sine medlemmer.    

Etter to dagers forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass kom vi ikke lenger. NOønsket et moderat oppgjør mens SAFE ville ha økt kjøpekraft for sine medlemmer.    

 decoding=
Foto: Atle Espen Helgesen, Industri Energi

– Det har vært et utfordrende år hvor våre medlemmer har stilt opp og gitt mye, sier Hilde-Marit Rysst. SAFE mener dette burde blitt anerkjent av arbeidsgiverne. Ettersom dette var et mellomoppgjør var det kun økonomi som var oppe til forhandling. Det var heller ikke mulighet for å gå til streik. 

Sent torsdag kveld signerte partene på følgende: 

  • Generelt tillegg på kr 19 500,- inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger
  • Skift/nattillegget økes med kr 3,50 kr totalt kr 93,50
  • Helligdagstillegg økes med kr 60,-, totalt kr 2 120,
  • Alle endringene blir iverksatt fra 01.06.21 

Det var samtaler med Industri Energi under forhandlingene og resultatet ble signert av alle tre parter.