Enighet i meklingen på brønnserviceavtalen

Klokken 03:30 natt til torsdag 23. juni kom SAFE og Norsk olje og gass til enighet i meklingen på brønnserviceavtalen. SAFE hadde varslet plassfratredelse for 522 medlemmer i forkant av meklingen.

Resultatet etter meklingen:

  • Det gis et generelt tillegg på kr 25 000,- fra 01.06.2022
  • Nattillegg økes med kr 4,50 til kr 98,- per time.
  • Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 80,- dag til kr 2 200,- per dag.

Under meklingen ble det adressert en forventing til et bedre topartssamarbeid og reelle lokale forhandlinger.

Det ble avtalt utvalgsarbeid på følgende:

  • Utfordringer knyttet til bemanning, kompetanse og sikkerhet ved nye driftsmodeller.
  • Problemstillinger relatert til reise, ventetid og kompensasjon.

Nytt pkt 2.12.5: Kompensasjon for testing.

Les Riksmeklerens møtebok her.

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2022.

Skriv ut siden