Enighet i meklingen på offshoreavtalen i DeepOcean AS

Enighet i meklingen på offshoreavtalen i DeepOcean AS

Klokken 02:00 den 22. juni kom SAFE til enighet med DeepOcean AS på offshoreavtalen.

Klokken 02.00 den 22. juni kom SAFE til enighet med DeepOcean AS på offshoreavtalen.

Resultatet ble som følger:

  • Det gis et generelt tillegg til alle på 3,25% inkludert feriepenger
  • Nattillegget økes med kr 2,- pr. time
  • Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 77,- pr. dag.
  • Alle gis et tillegg på kr 329,- pr. måned for hold av mobilabbonement.

SAFE er fornøyd med resultatet.