Meklingen i havn på flyteriggavtalen!

Klokken 01 natt til torsdag 17. juni kom SAFE og Norges Rederiforbund til enighet i meklingen på flyteriggavtalen. SAFE hadde varslet plassfratredelse for 460 medlemmer i forkant av meklingen.

Resultatet etter meklingen:

  • Det gis et generelt tillegg på kr 24 500,- som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell for lønnsgruppene A1-E.
  • For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 2,7 prosent i gjennomsnitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum kr 24 500,- pr. år.
  • Minstelønnssatser økes med kr 24 500,-
  • Nattillegg økes med kr 3,50 til kr 90,- pr. time.
  • Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 60,- pr. dag til kr 2 110,- pr. dag.

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2021.

Det var godt samarbeid mellom foreningene (SAFE, IE og DSO) under meklingen.

Skriv ut siden