Enighet i Vetco Gray

Enighet i Vetco Gray

Det blir ikke streik blant de SAFE-organiserte i GE Oil & Gas (Vetco Gray Scandinavia AS) etter at Riksmeklingsmannen onsdag la fram en skisse som partene godtok.

Det blir ikke streik blant de SAFE-organiserte i GE Oil & Gas (Vetco Gray Scandinavia AS) etter at Riksmeklingsmannen onsdag la fram en skisse som partene godtok.

 width=SAFE-leder Terje Nustad er fornøyd med at SAFE har fått gjennomslag for ny rotasjonsordning fra 3/3 til 3/4 for offshore-ansatte, det vil si at personell er disponible i 3 uker med pågølgende fri i 4 uker,  og en toårig avtale om lønnsjustering som vil gi en lønnsøkning i størrelsesorden 6 prosent årlig.

 –  Den nye rotasjonsordningen vil i praksis gi våre medlemmer seks uker mer fri i året, noe vi er godt fornøyde med, sier Nustad. 

 SAFE har også fått gjennom justeringer av ulike tillegg for natt- og helgearbeid på linje med det som er gjennomført i andre tariffavtaler på sokkelen i år.

 Som en del av meklingsresultatet inngår at funksjonærer i bedriften er omfattet av en avtale mellom hovedorganisasjonene NHO – YS.