Enighet med Norges Rederiforbund: – Årets beste lønnsoppgjør

Enighet med Norges Rederiforbund: – Årets beste lønnsoppgjør

SAFE og Industri Energi kom torsdag til enighet med NR om “Flyteriggavtalen”. – Med en ramme som er mer enn 1,5 prosent høyere enn de oppgjørene som så langt er ferdig må vi si oss godt fornøyd, sier forbundslederne Hilde-Marit Rysst og Leif Sande. Masketillegget økes med 10 kroner til 30 kroner per time.  Røykdykkertillegget […]

SAFE og Industri Energi kom torsdag til enighet med NR om “Flyteriggavtalen”. – Med en ramme som er mer enn 1,5 prosent høyere enn de oppgjørene som så langt er ferdig må vi si oss godt fornøyd, sier forbundslederne Hilde-Marit Rysst og Leif Sande.

 width=
Slik ser det ut når SAFE og Industri Energi forhandler sammen – en mann- og kvinnesterk delegasjon.

Last ned protokollen HER

Partene er blant annet enig om et generelt tillegg på 4,9 prosent som legges på lønnsmatrisen, minimum 24.000 kroner i året. Individuelt avlønnede gis lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 4,9 prosent, minimum 15.000,-. Minstelønnssatsene i alle grupper økes med 2.900 per måned.

SAFE og  Industri Energi startet forhandlingene med å samordne sine krav og samle forhandlingsutvalgene til ett. Dette bidro vesentlig til det gode resultatet. Begge forbundslederne fullroser samarbeidet.

 Lønnsmatrise
Ny lønnsgruppe A1 etableres med en lønn på 0,6 prosent over de i lønnsgruppe A. I lønnsgruppe A1 innplasseres assisterende seksjonsledere, elektriker, sykepleier, DP- operatør og sikkerhetsleder. Kontrollromsoperatør, maskinromsoperatør og assisterende borer blir i lønnsgruppe A.

Tårnarbeiderassistent, boredekksmekaniker, slamsiloperatør og boredekksarbeider med fagbrev som bore- og vedlikeholdsoperatør rykker opp og til venstre i lønnsgruppe C til det lønnstrinn som kronemessig ligger nærmest det den enkelte innehar før opprykket.

Elektriker i plattformboring og mekaniker i plattformboring rykker opp i lønnsgruppe A1 etter 1 år i topplønnssatsen. Opprykket skjer, på lik linje som overstående, opp og til venstre.

Tekniske tillegg width=
Masketillegget økes med 10 kroner til 30 kroner per time.

 Røykdykkertillegget øker med 150 kroner til 400 kroner.

 Rengjøring av smittelugar gir et tillegg på 500 kroner per nedvask.

Nattillegget – økes med kr. 5,- til kr. 71 pr. time.

Helligdagsgodtgjørelsen økes med 170 kroner til 1.800 kroner.

Måltidssatsen – satsene økes henholdsvis til 125 kroner og 175 kroner.

Videre er det blant annet forbedringer knyttet til ventetid, fødsler og adapsjon av eget barn, permisjon uten lønn, vikar/ressurspool, innleie, styrket tillitsvalgtordning og lærlinger. Pensjonssatsene for utenlandske ansatte økes til 15 prosent.

Utvalgsarbeid
Partene er enige om at det nedsettes et utvalg som gjennomgår Felleserklæring om individuelt avlønnede i sin helhet i tariffperioden. Det settes også et partssammensatt utvalg som skal vurdere ordningen rundt kompensasjon av fagbrev og etablering av nye fagbrev. Utvalget skal også se på lønnsinnplassering for DVO stillingen med eller uten eventuelt fagbrev. Det vil være anledning til å fremme krav om ny lønnsgruppeinnplassering av DVO til neste år.