Enighet mellom partene på Brønnserviceavtalen

Enighet mellom partene på Brønnserviceavtalen

Foto: Rebecca Bjerga

SAFE har i forhandlinger med Offshore Norge oppnådd enighet for ansatte på Brønnserviceavtalen.

SAFE og Offshore Norge kom i kveld til enighet under årets mellomoppgjør for ansatte på Brønnserviceavtalen (BSA). I mellomoppgjør forhandler partene kun om økonomi. Det var satt av én dag til lønnsforhandlingene. SAFE sitt krav var økt kjøpekraft for sine medlemmer.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst Foto: Gro Gullhaug

– Etter en lang dag med mye forhandlinger valgte vi å skrive en enighetsprotokoll med Offshore Norge. Jubelen står ikke i taket, men dette var så langt vi kom i årets mellomoppgjør, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– Resultatet gir våre medlemmer en bedre mulighet til å ivareta sine økte utgifter med dagens prisvekst, men så vet vi ikke hvor denne prisveksten ender før 2023 er ferdig. Videre må vi forberede organisasjonen mot hovedforhandlingene i 2024. Da har vi en mulighet til å sette makt bak kravene våre, sier Rysst.

Dette signerte partene på: 

  • Generelt tillegg på kr 46 890,- inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger.
  • Skift/nattillegget økes med kr 5,- totalt kr 103,-.
  • Helligdagstillegg økes med kr 75,-, totalt kr 2 275,-.
  • Minstelønnssatsene i BSA heves tilsvarende VO delen i Industrioverenskomsten mellom NHO og YS sin enighet i forhandlingene i april 2023. 

Alle endringene blir iverksatt fra 01.06.23

Engere utvalg:

  • Hilde-Marit Rysst             SAFE
  • Kai Morten Anda             SAFE
  • Martin Skogland              SLB
  • Geir Haraldsen                 Vetco Gray
  • Øistein Fryett                    Frank`s International