Enighet mellom SAFE og DeepOcean i årets mellomoppgjør

Enighet mellom SAFE og DeepOcean i årets mellomoppgjør

Det ble gjennomført forhandlinger mellom SAFE og DeepOcean den 21. – 22. august 2023 i Haugesund. Partene kom til enighet på et generelt lønnstillegg på 6,5 prosent, både på offshoreavtalen og PRS/Base avtalen.

Resultatet på offshoreavtalen:

  • Generelt lønnstillegg på 6,5 prosent
  • Nattillegget økes med kroner 3,- pr. time
  • Helligdagsgodtgjørelsen økes med kroner 178,- pr. dag

Det ble også enighet om å innføre uførepensjon fra 01.01.2024.

Resultatet på PRS/Base-avtalen:

  • Generelt lønnstillegg på 6,5 prosent
  • Alle ansiennitetstrinn økes med kroner 80,- pr. måned. For de som ligger i toppen av ansiennitetsstigen, utgjør dette over kroner 5 000,- pr. år

Tilleggene gjøres gjeldende fra 01.04.2023

Les mer om følgende emner: