Enighet mellom SAFE og DOF Subsea

Enighet mellom SAFE og DOF Subsea

Etter to dager med forhandlinger, kom partene til enighet i årets mellomoppgjør.

Resultat offshore:

  • Generelt tillegg på 6,5 prosent
  • Nattillegget økes med 3 kroner timen
  • Helligdagstillegget økes med 200 kroner per dag

Gjelder fra 1.04.2023

Resultat land:

  • Generelt tillegg på 6,3 prosent
  • Nattillegg økes med 3 kroner timen
  • Ulempetillegg (lugar) økes med 295 kroner per dag

Gjelder fra 1.01.2023