Enighet mellom SAFE og NOG (Norsk olje og gass) på Brønnserviceavtalen

Enighet mellom SAFE og NOG (Norsk olje og gass) på Brønnserviceavtalen

Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop|Island Frontier. Foto: Hilde-Marit Rysst

Partene kom søndag 18. mars til enighet i sløyfeforhandlingene.

I sløyfeforhandlingene ble partene enige om ny lønnsmatrise fra 01.01.19 med dertil overgangsordninger. Videre så ble partene enige om at den forbundsvise potten på 30 øre timen utbetales som et generelt tillegg.

I lønnsforhandlingene som er avtalt til 14. og 15. mai, skal partene forhandle om generelt tillegg og regulering skift/nattillegg og helligdagsgodtgjørelsen. 

I tillegg ble matpengesatsen økt med 4 kr til 86,5 kr.

Det ble også beskrevet en enighet om et partssammensatt utvalg og lokale forhandlinger.

Forøvrig prolongeres avtalen.