Enighet mellom YS og NHO

Enighet mellom YS og NHO

YS og NHO kom mandag formiddag til enighet i meklingen, og det blir ikke streik i privat sektor.

YS og NHO kom mandag formiddag til enighet i meklingen, og det blir ikke streik i privat sektor.

-Vi er glade for å ha funnet en løsning som gjør at vi unngår streik. Vi har fått gjennomslag for hovedkravet om reallønnsøkning for våre medlemmer, samtidig som vi har tatt hensyn til konkurranseutsatt industri, sier leder i YS Privat, Vegard Einan.

YS’ krav for oppgjøret var reallønnsvekst, sammen med ekstra tillegg til lavtlønte arbeidstakere.

I meklingen ble partene enige om en ramme for lønnsveksten i 2019 på 3,2 prosent. Forventet prisstigning er 2,4 prosent. Det gir en reallønnsvekst på 0,8 prosent for inneværende år.

-På grunn av situasjonen i norsk økonomi har vi hatt svært moderate oppgjør de siste årene. Nå peker pilene oppover, og da er det naturlig at arbeidstakerne får sin del av veksten, sier Einan.

I kroner og øre betyr enigheten et generelt tillegg for alle grupper omfattet av oppgjøret på 2,50 kr. per time.

For overenskomster der lønn er under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (ca. 478 000 kroner) gis det et ekstra lavlønnstillegg på kr. 2. Dette gjelder følgende overenskomster:

  • Riksavtalen (hotell og restaurant)
  • Vekteroverenskomsten
  • Industrioverenskomsten TEKO
  • Renholdsoverenskomsten
  • Service- og vedlikeholdsoverenskomsten
  • Transportoverenskomsten
  • Parkeringsoverenskomsten

I tillegg til disse overenskomstene, gis det tilsvarende tillegg til ansatte i enkeltbedrifter med egen overenskomst der lønn er under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Oppgjøret i tall:

Total ramme for oppgjøret: 3,2 prosent

Av dette er

  • 1,1 prosent overheng fra i fjor
  • 1,3 prosent lønnsglidning fra i fjor
  • 0,8 prosent «datotillegg» per 1. april

Kronetillegg alle grupper: 2,50 kr. per time

Kronetillegg lavlønnsgrupper (under 90 prosent): 2,50+2= 4,50 kr. per time

Riksmeklerens møtebok – mellomoppgjøret 2019