Enighet om å ta pause i forhandlingene på oljeoverenskomsten

Enighet om å ta pause i forhandlingene på oljeoverenskomsten

Årets tarifforhandlinger mellom SAFE/Negotia og Norsk Olje og Gass/Norsk Industri startet tirsdag, den 23. mai. Det var satt av en dag til forhandlingene. På kvelden ble partene enige om å sette forhandlingene på pause til høsten. 

Årets tarifforhandlinger mellom SAFE/Negotia og Norsk Olje og Gass/Norsk Industri startet tirsdag, den 23. mai. Det var satt av en dag til forhandlingene. På kvelden ble partene enige om å sette forhandlingene på pause til høsten. 

Forhandlingene omfatter ansatte som arbeider på landanleggene, kontrollrom på land, funksjonærer, funksjonærer til havs, mm. Industri Energi har tilsvarende avtale og forhandler parallelt.