Enighet om Brønnserviceavtale

Enighet om Brønnserviceavtale

Det ble enighet i meklingen mellom SAFE og Norsk olje og gass på den nyetablerte brønnserviceavtalen natt til søndag. – En historisk dag for SAFE, men med en liten bismak, sier Hilde-Marit Rysst Les møtebok og protokoll HER Den nye overenskomsten gjøres gjeldende i Baker Hughes, Schlumberger, Oceaneering og Vetco Gray.

Det ble enighet i meklingen mellom SAFE og Norsk olje og gass på den nyetablerte brønnserviceavtalen natt til søndag. – En historisk dag for SAFE, men med en liten bismak, sier Hilde-Marit Rysst

Les møtebok og protokoll HER

Den nye overenskomsten gjøres gjeldende i Baker Hughes, Schlumberger, Oceaneering og Vetco Gray. width=

Lønningene øker med kr. 12.000 per 1.6.2014 og ytterligere med kr. 12.000 den 1.1.2015.

– Vi har etter to år med forhandlinger fått etablert en overenskomst innen brønnservice-området. Denne nye tariffavtalen gir SAFE store muligheter til markant medlemsvekst i denne delen av oljebransjen. Brønnserviceavtalen er en vertikal tariffavtale som gjør at vi nå kan rekruttere medlemmer blant funksjonærer og verkstedspersonell på land i tillegg til personell offshore, understreker SAFE-leder, Hilde-Marit Rysst.

Rysst er også tilfreds med at SAFE har framforhandlet en avtale om fondsmidler for ivaretakelse av forbundets medlemmer på området. Det er også enighet om SAFE etablerer en ordning for tap av helsesertifikat. Inntil ordningen er på plass skal bedriftene ivareta en ordning for tap av helsesertifikat for SAFEs medlemmer.

– Det er dessverre en kjensgjerning at den nye overenskomsten på noen områder ikke er like god som de direkteavtalene SAFE har opparbeidet i disse bedriftene gjennom årtier. Det er en utfordring SAFE vil ta på alvor i tiden framover, understreker Rysst.

Klubbleder i SAFE i Baker Hughes, Rolf Onarheim, sier seg mellomfornøyd med det de fikk til gjennom forhandlingene med bedriften som inngikk i meklingen, og som er tatt inn i lokale protokoller.

– Vi har fått ryddet opp i mange viktige tariffpunkter som det har vært uenighet om etter at Baker Hughes kjøpte BJ Services i 2012. Dette gjelder lønnsystemet, blant annet kompensasjon for lønnsnedgang som følge av nye vaktordninger og overgang fra 11 til 12 måneders lønnsberegning, sier Onarheim som også trekker fram at det er laget nye særavtaler for ansatte både på land og offshore.

Han framhever videre at det er framforhandlet en åpning for bedre offshorerotasjon for ansatte som arbeider innen coil tubing, og at offshoreansatte kan kreve å beholde sitt nåværende lønnssystem, og ikke kan tvinges inn på et system med bonus som en stor del av lønnen.

I lokale forhandlinger er det også enighet mellom SAFE og Vetco Gray at det skal forhandles om overgangsordninger i bedriften. Inntil disse forhandlingene er sluttført skal den tidligere direkteavtalen i bedriften praktiseres.