Enighet om landavtalen i NR-området

Enighet om landavtalen i NR-området

|

Det er gjennomført forhandlinger på tariffavtalen for landansatte i rederier; NR Landavtalen. SAFE og Industri Energi har sammen blitt enige med Norges Rederiforbund.om ny tariffavtale.

Det er gjennomført forhandlinger på tariffavtalen for landansatte i rederier; NR Landavtalen. SAFE og Industri Energi har sammen blitt enige med Norges Rederiforbund.om ny tariffavtale.

NR Landavtalen er en minstelønnsavtale hvor store deler av forhandlinger og vilkår blir avtalt lokalt ute i bedriftene. Men vi har i dag fått forbedret enkelte punkter i avtalen.

  • økning av minstelønnssatser
  • klargjøring av tekst i pkt 4.6 Overtid inkludert  lønn
  • økning av matpengesatsen
  • midlertidig utvidet fortrinnsrett (2 år)
  • presisering av endringer i pensjonsordning
  • oppdatert bilag
  • klargjøring/forsterkning av rettigheter pkt. 21.3 Arbeid utenfor bedriften på land

Protokoll NR land 2018