Enig med NR om ny pensjonsordning

Enig med NR om ny pensjonsordning

SAFE og Norges Rederiforbund (NR) er etter flere års arbeid i det såkalte Pensjonsutvalget blitt enige om en ny pensjonsordning. – Den nye ordningen vil være på samme nivå som i dag, men vil være mer bærekraftig enn den gamle, sier 1. nestleder og tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen. – Pensjonsutvalget og tariffområdeutvalget er tilfreds med […]

SAFE og Norges Rederiforbund (NR) er etter flere års arbeid i det såkalte Pensjonsutvalget blitt enige om en ny pensjonsordning. – Den nye ordningen vil være på samme nivå som i dag, men vil være mer bærekraftig enn den gamle, sier 1. nestleder og tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen.

– Pensjonsutvalget og tariffområdeutvalget er tilfreds med det fremforhandlede forslaget. Vi har kommet til enighet om et forslag til en ny pensjonsordning som er bra for alle parter. En overgang fra ytelses- til innskuddspensjon er ikke uproblematisk og medfører både fordeler og ulemper. Eksempelvis at risiko overføres fra bedrift til den enkelte arbeidstaker, men at opptjent innskuddspensjon har dødelighetsarv, sier tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen..

Bakgrunnen for å gå fra ytelses- til innskuddspensjon er å få på plass en mer bærekraftig pensjonsordning for riggselskapene.

– Bedriftene måtte betale stadig mer i pensjon, uten at disse pengene gikk til de ansatte. Å gå over fra ytelsespensjon til innskuddsbasert pensjonsordning er vårt bidrag for å hjelpe riggselskapene, som er i en krevende økonomisk situasjon, sier Aleksandersen.

Partene er enig om at pensjonsnivået for dagens ansatte på avtalen skal opprettholdes. Det er også etablert en kompensasjonsordning for de som kommer «skjevt» ut i den nye ordningen, for eksempel på grunn av kort opptjeningsperiode.

Aleksandersen understreker at det man nå har fått på plass kun dreier seg om tjenestepensjonen, altså den som gjelder fra 67 år. Sjømannspensjonen (60-67 år) er som før. Den er det myndighetene som skal vurdere eventuelle endringer i. Det vil bli skje innen 1. januar 2018. Tilleggspensjon (60-67 år) fortsetter som ytelsespensjon inntil sjømannspensjonen eventuelt blir endret.

– For de som overføres til innskuddspensjon vil det bli gjort en individuell utregning for å sikre at ingen taper pensjon. Utvalget har brukt eksterne rådgivere som har gått gjennom alle parametere og tall for å sikre at disse utregningene blir gjort korrekt, understreker Aleksandersen.

SAFE og NR er også enige om å starte forhandlinger om en rimelig kompensasjonsmodell for arbeidstakere som blir stående i gammel pensjonstrygd for sjømenn (PTS), hvis denne blir endret.

Nattillegget inngår i pensjonsgrunnlaget. Det er også avtalt at lønnskompensasjonen opprettholdes for de som mister jobben, men blir gjeninntatt i henhold til arbeidsmiljøloven eller protokolltilførsel i forbindelse med meklingen melllom partene i årets lønnsoppgjør. Der ble to års gjeninntakelsesrett avtalt.