Enighet på Brønnserviceavtalen

Enighet på Brønnserviceavtalen

SAFE og NOG avsluttet tirsdag forhandlingene på brønnserviceavtalen. Satsene på lønnsmatrisen øker med 5.160 inklusiv feriepenger og sokkelkompensasjon.inklusiv feriepenger og sokkelkompensasjon.

SAFE og NOG avsluttet tirsdag forhandlingene på brønnserviceavtalen. Satsene på lønnsmatrisen øker med 5.160 inklusiv feriepenger og sokkelkompensasjon.inklusiv feriepenger og sokkelkompensasjon.

 width=

Last ned protokollen HER

Les Stavanger Aftenblads omtale HER

– Vi er skuffet over at NOG igjen velger å gi våre medlemmer en dårligere lønnsutvikling enn andre grupper, sier Hilde-Marit Rysst.

Skift/natttillegget øker med en krone per time til 77 kroner, og satsen for helligdagsgodtgjørelse øker med 20 kroner til 1.900 kroner. Alle justeringer innføres med virkning fra 1. juni 2015.

– I et samordnet oppgjør som årets vet vi at det er utfordrende å få til dynamikk og reelle forhandlinger. Vi er like opptatt som arbeidsgivere av å beholde arbeidsplasser, men det burde like fullt værte mulig, sett i lys av inntjeningen i bedriftene, å gi våre medlemmer samme lønnsutvikling som resten av samfunnet, sier Rysst.

Hun framhever at det langsiktige målet for SAFE på denne avtalen er å lukke lønnsgapet mellom brønnservice og sokkeloverenskomsten.

– Resultatet fra dette oppgjøret vil vi selvsagt ta med oss inn i neste åres hovedoppgjør, understreker SAFE-lederen.