Enighet på mekling for riggarbeiderne

Enighet på mekling for riggarbeiderne

|

Klokken 02:00 natt til onsdag 29. juni kom SAFE og Norges Rederiforbund til enighet i meklingen på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. SAFE hadde varslet plassfratredelse for 519 medlemmer i forkant av meklingen.

Klokken 02:00 natt til onsdag 29. juni kom SAFE og Norges Rederiforbund til enighet i meklingen på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. SAFE hadde varslet plassfratredelse for 519 medlemmer i forkant av meklingen.

Resultatet etter meklingen:

  • Det gis et generelt tillegg på 3,7 % dog minimum kr 37 000,- 
  • Nattillegg økes med kr 7 til kr 97,-  time.
  • Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 90,- dag til kr 2 200,- pr. dag.

Et av SAFE sine viktigste krav på dekning av tap av helsesertifikat frem til pensjonsalder på 62 år ble innfridd.

Partene ble enige om å møtes i etterkant av tariffoppgjøret for å gjennomgå konsekvensene av eventuelle vilkårsendringer i trygghetsforsikringen, herunder kartlegge problemstillinger knyttet til samordning av ytelser. I tillegg skal det foretas beregninger av kostnadene ved eventuelle fremtidige økninger av innskuddssatsene i pensjonsordningen. Tallgrunnlaget skal være klart innen utgangen av 2022.

2 års fortrinnsrett videreføres.

Ventetiden på heliport ble redusert fra 10 timer til 8 timer.

Rettighetene til gravide arbeidstakere er blitt styrket.

Økte satser på bla vikariat i høyere stilling, røykdykker, rengjøring av smittelugar.

Det ble avtalt utvalgsarbeid på følgende:

  • Pensjon og forsikring
  • Lønnsgruppeplassering/lønnssystemvurdering

Les Riksmeklerens møtebok her.

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2022.