Enighet på NR avtalen

Kl. 04:00 natt til fredag 28. juni, etter 4 timer på overtid, kom partene til enighet.

Vi er overbevist om at den reelle streikeviljen i organisasjonen spilte en viktig rolle for å nå dette resultatet. Som forhandlingsutvalg var det viktig å ha dette mandatet i ryggen.

Vi må si oss fornøyd med resultatet til tross for at forventningene var noe høyere. Allikevel har vi fått økt det tilbudet som arbeidsgiverne gav oss i forhandlingene betraktelig.

Resultatet etter meklingen:

Lønn

Det gis et generelt tillegg på 3,6 prosent som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell lønnsgruppene A1-E, dog minimum kr 24 670 (tilsvarende 3,6 prosent av C6).

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 3,6 prosent i gjennomsnitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på 2,6 prosent.

Minstelønnssatser økes med 24 670 kr.

Nattillegg

Nattillegg økes med kr 3 til kr 85 pr. time.

Helligdagsgodtgjørelse

Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 50 pr. dag til kr 2025 pr. dag.

Det har vært god stemning i forhandlingsutvalget og det har gjennom meklingen vært en god dialog med Industri Energi.

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2019.

Møtebok mekling SAFE-NR, 2019

Skriv ut siden