Enighet mellom YS og NHO

Enighet mellom YS og NHO

Vegard Einan

YS og NHO kom søndag formiddag til enighet i tariffoppgjøret, og det blir ikke streik i privat sektor.

YS og NHO kom søndag formiddag til enighet i tariffoppgjøret, og det blir ikke streik i privat sektor.

– Vi er glade for å ha funnet en løsning som gjør at vi unngår streik. Det har vært en vanskelig og langvarig mekling, men vi har fått gjennomslag for de fleste av de viktigste kravene våre. I sum er dette et resultat vi kan anbefale for medlemmene våre, sier leder i YS Privat, Vegard Einan.

Partene har blitt enige om å tette to av de viktigste hullene i AFP-ordningen. For det første skal man ikke lenger kunne miste AFP-en dersom arbeidsgiver går konkurs eller man mister jobben ved nedbemanning rett før man fyller 62 år. For det andre endres grensen man kan ha vært syk eller mottatt uføretrygd i kvalifiseringsperioden uten å miste AFP fra 26 uker til 104 uker.

Sluttvederlagsordningen avvikles, og midlene som ligger i denne brukes til å etablere et slitertillegg. Dette tillegget er en ekstra ytelse til AFP-pensjonen for de som ikke orker å stå i arbeid og må gå ut av arbeidslivet mellom 62 og 64 år. Denne ordningen gjelder de som ikke mottar andre ytelser.

– Disse endringene ivaretar hensynet til de som har for dårlig helse til å stå i jobb etter 62 år, og de som uforskyldt mister AFP. Dette er i tråd med to av de tre kravene vi gikk inn i meklingen med, sier Einan.

Lønnsrammen for årets oppgjør ble 2,8 prosent. Dette gir en ansvarlig reallønnsvekst for de fleste av YS’ medlemmer.

– Norsk økonomi går bedre, og vi får nå vår andel av denne veksten. Alle vil få tillegg i år, og de lavtlønte får litt ekstra, sier han.

Partene kom også til enighet om å sikre reise, kost og losji for ansatte utsendt på oppdrag.

I sum er vi fornøyd med oppgjøret og vil anbefale medlemmene våre å stemme ja i uravstemningen, sier Vegard Einan.

Møtebok og protokoller hovedoppgjøret 2018 YS – NHO