Equinor starter obligatorisk COVID-19 massetesting

Equinor starter obligatorisk COVID-19 massetesting

Equinor starter obligatorisk COVID-19 massetesting av personell som skal ut på deres faste installasjoner på norsk sokkel. Dette får betydning for store deler av bransjen. SAFE etterspør lik behandling og kompensering for de ansatte som pålegges forskjellige ulemper.

Equinor starter obligatorisk COVID-19 massetesting av personell som skal ut på deres faste installasjoner på norsk sokkel. Dette får betydning for store deler av bransjen. SAFE etterspør lik behandling og kompensering for de ansatte som pålegges forskjellige ulemper.

Testsentre er under etablering ved Equinors fem helikopterterminaler i Brønnøysund, Kristiansund, Bergen, Florø og Stavanger. Testing av personell til Troll og Johan Sverdrup er allerede startet fra fasiliteter på Flesland og Sola. Equinor skal benytte  PCR-test, som betyr Polymerase Chain Reaction, som er estimert å ta 90 minutter fra prøvetaking til resultat foreligger.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

– For enkelte ansatte vil dette gi betydelig endringer med tanke på utreise, mens for andre vil det gi mindre endringer. SAFE minner om at tillitsvalgte skal være involvert, også i den enkelte leverandørbedrift med tanke på innføring og virkninger dette gir for de ansatte, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Flere andre operatørselskaper har hatt krav om både karantene og virustesting lenge, det er derfor flere som tenker gjerne “at det er på tide” at Equinor kommer i gang. Det SAFE i flere settinger har etterspurt, er lik behandling og kompensering for de ansatte som pålegges forskjellige ulemper. Dessverre, ønsker ikke Norsk Olje og gass, Norsk Rederiforbund eller selskapene selv dette. Per nå er det forskjellige lokaleavtaler som styrer.

– Innføring av massetesting kommer som et tillegg til de allerede etablerte barrierene for å unngå smitte og spredning ute på våre installasjoner i havet, sier Petter Fossum, som leder COVID BC-team (Business Continuity Team) for norsk sokkel i Equinor. Vi håper å ha nødvendig personell og utstyr på plass for å kunne starte som angitt overfor, men vi må være forberedt på at alt ikke er på plass ved tidspunktet for planlagt start, sier Fossum.

Petter Fossum Foto: privat
Petter Fossum Foto: privat

Koordinerende hovedverneombud (K-HVO) i SAFE Equinor sokkel, Peter Alexander Hansen, forteller at grunnen selskapet er blant de siste som starter obligatorisk testing, er det store antallet reisende per uke, altså cirka 3000 arbeidere.

Peter Alexander Hansen, KHVO Equinor
Peter Alexander Hansen, KHVO Equinor Foto: Mette Møllerop

– De muterte versjonene av Covid-19 smitter betydelig raskere enn tidligere, yngre og friske personer får kraftigere reaksjoner. Når smittesituasjonen er slik som nå, vil massetesting gi god effekt for å ivareta arbeidstakernes liv og helse. Smittevernreglene ute på innretningene endres ikke, men opprettholdes på dagens gule nivå. Trafikklysmodellen kan endres på svært kort varsel, sier Hansen.

SAFE er bekymret for hvordan hele situasjonen påvirker de ansatte, som reiser i tjeneste for arbeidsgiver, og utsetter seg ekstra for muligheten av å bli smittet, og kanskje også dra smitte med seg hjem til sine kjære, sier Rysst. All den tid man sitter i karantene og er offshore/ på anlegg, er man borte fra familien, man er engstelig for hvordan det går med dem, alle slike ting påvirker arbeidstageren som skal være 100% fokusert på jobb og HMS. Når dette nå har pågått så lenge, må SAFE stille spørsmålet – hvilke tiltak setter bedriftene inn?

– Vi har nettopp hatt et PULS-møte i SAFE hvor vi blant annet hadde stort fokus på hvordan situasjonen påvirker de ansatte og familiene deres i et HMS perspektiv, sier Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS. Forskning viser stor negativ påvirkning både psykisk, fysisk og sosialt blant de som er smittet, hvor 1 av 5 sliter med senvirkninger. Men også «friske» som i jobbsituasjonen og karantene lever med presset og frykten for smitte. Dette har SAFE gjentatte ganger tatt opp i møter med YS, Ptil, NOG, NR og andre forbund.

Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga
Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga