Equinor terminerer kontrakten med bemanningsselskapet MDE, hva betyr dette for SAFE-klubben?

Equinor terminerer kontrakten med bemanningsselskapet MDE, hva betyr dette for SAFE-klubben?

Porfirio Esquivel Foto: Rebecca Bjerga

Equinor har besluttet å ansette flere faste fremfor å fortsette med innleie fra bemanningsselskapet MDE. Det er gledelige nyheter for de som får fast jobb, men dårlig nytt for den største andelen av de ansatte i MDE, som står nå uten jobb på nyåret.

Equinor har besluttet å endre bemanningsstrategi fra å rekruttere i etterkant av behov, til å rekruttere i forkant av behov. Rundt halvparten av de innleide fra bemanningsselskapet MDE som har arbeidet for Equinor vil få tilbud om fast jobb. Det er gledelige nyheter for de som får fast jobb, men dårlig nytt for noen av de ansatte i bemanningsselskapet MDE, som står uten jobb på nyåret.

SAFE i Equinor, avdeling sokkel, jobber målrettet for mindre innleie og flere faste ansettelser på selskapets innretninger. Når det likevel er behov for innleie fra bemanningsselskaper, prøver tillitsvalgte å påse at de innleide blir ivaretatt, har samme rettigheter som de faste, og at selskapene følger loven.

Porfirio Esquivel, nestleder i SAFE i Equinor avdeling sokkel sier at selve behovet for innleie i forpleining kunne svinge fra fem personer til 40 – 50 i høysesong i løpet av et år.

I den forbindelse ble MDE, et selskap som arbeider med rekruttering og bemanning, gitt kortvarige kontrakter innen forpleining. Dette har resultert i at arbeidstakere i MDE organiserte seg og dannet SAFE-klubb, på oppfordring fra tillitsvalgte i fadderklubben SAFE i Equinor.

– Når Equinor likevel besluttet å bruke MDE, så har vi hatt en tett og god dialog med SAFE i MDE-klubben og medlemmene der i løpet av årene, sier Esquivel.

Rundt halvparten av de innleide som har arbeidet for Equinor vil få tilbud om fast jobb

Equinor har besluttet å endre bemanningsstrategi fra å rekruttere i etterkant av behov, til å rekruttere i forkant av behov. Rundt 30 av de 50 til 80 som har vært innleid for Equinor vil få tilbud om fast jobb. Prinsippene som Equinor vil bruke er basert på kvalifikasjoner.

– Det er vondt å se de som blir rammet av avgjørelsen som ledelsen i Equinor forpleining har fattet. Det er aldri hyggelig å miste jobben, og ikke nå, rett før jul, sier Esquivel.

– SAFE sokkel vil gjøre det de kan for å hjelpe MDE-klubben, samt medlemmene der. Vi er allerede i tett dialog med ledelsen i Equinor forpleining, med den lokale klubben i MDE, samt med SAFE sentralt. Vi vil følge prosessen tett videre, sier han.

Klubbleder i SAFE i MDE, Mads Therkild Petersen, mener det er positivt at flere ansettes fast, og hele femten SAFE-medlemmer fra bemanningsselskapet får tilbud om å fortsette videre i Equinor forpleining i første omgang.

Mads Therkild Petersen, klubbleder i MDE Foto: privat
Mads Therkild Petersen, klubbleder i MDE Foto: privat

Hva betyr dette for MDE-klubben?

– Vi mister en stor kontrakt. Vi sitter så lenge som mulig i klubben, men det som vil skje er at klubben oppløses etter hvert. Vi har gjort vårt ytterste for at vi skal ha det bra på jobb.  Medlemmene er fortvilet og de har en usikker fremtid i vente.

– Vi har hatt godt samarbeid både med Equinor-klubben og SAFE-huset. Vi har opplevd støtte og vi har fått god hjelp om vi lurte på noe. Jeg kommer alltid til å være SAFE-medlem, jeg er fornøyd med det organisasjonen har gjort for meg og for MDE-klubben, sier Petersen.

Equinor-klubben føler på et ansvar for alle de som har hjulpet Equinor gjennom pandemien

 decoding=
Idar Martin Herland Foto: Rebecca Bjerga

Idar Martin Herland, nestleder i SAFE i Equinor avdeling sokkel, sier at klubben føler på et ansvar for alle de som har hjulpet Equinor gjennom pandemien.

– Vi jobber skulder ved skulder med de innleide, og ønsker at også de kan gå inn i juletiden med en viss trygghet og forutsigbarhet. Selskapet vårt må være tydelig på at de som har vært innleide til oss, står langt fremme i køen når det skal rekrutteres nye ansatte, sier Herland.

Mener det bør være et krav at Equinor ansetter fra MDE

Trond Cato Fylling Foto: Rebecca Bjerga
Trond Cato Fylling Foto: Rebecca Bjerga

Trond Cato Fylling, kjøkkensjef og hovedtillitsvalgt for SAFE på Heidrun har jobbet sammen med mange innleide de siste årene, han er også imponert over offerviljen og innsatsen, både til faste ansatte og de innleide.

– Vi har hatt det på agendaen vår å få folk i faste stillinger fremfor innleide helt siden vi startet egen forpleining i 1986. I denne konkrete saken med terminering av kontrakten med MDE, er vår største bekymring alle de som nå mister jobben. Det er mange flotte kollegaer som har berget oss gjennom to krevende år med pandemi og smittevern, sier Fylling.

Han mener derfor at det bør være et krav at Equinor nå ansetter fra MDE.

– Dette er kvalifiserte kollegaer som kjenner installasjonene, kjenner våre rutiner og system, har de nødvendige kurs og kompetanse og har fulgt og lært våre interne HMS-fokus og krav gjennom de siste to til tre årene.

– For oss i SAFE er det omsorg for enkeltmedlemmet som ligger i ryggmargen, og vi må ha omtanke for alle våre medlemmer, på tvers av klubbene.

SAFE sentralt bistår MDE-klubben gjennom denne prosessen

Thorbjørn Holger Opstad Foto: Rebecca Bjerga
Thorbjørn Holger Opstad Foto: Rebecca Bjerga

Thorbjørn Holger Opstad, forbundssekretær organisasjon i SAFE, har vært med på oppstartsprosessen til MDE-klubben.

– Det er godt å høre at Equinor ansetter flere faste i tiden framover, men på samme tid er det viktig å tenke på alle de som ikke får fast arbeid nå, sier han.

– MDE-klubben jobber med å sikre en god prosess lokalt i selskapet, vi i SAFE sentralt skal bistå de med det de skulle trenge.