Esso Slagen stenger raffineriet og bygger det om til drivstoffterminal

Esso Slagen stenger raffineriet og bygger det om til drivstoffterminal

Slagen raffineri Foto: ExxonMobil|Kai Henrik Mathiesen Foto: privat|Slangen raffineri Foto: ExxonMobil|Slagen raffineri Foto: ExxonMobil|Per-Erik Aasum Foto: ExxonMobil

200 raffineriteknikere, ingeniører og ansatte i administrasjonen i Esso Slagen mister jobben, 135 av disse er SAFE-medlemmer. Kun 30 får muligheten til å fortsette videre når raffineriet omlegges til terminaldrift. 

200 raffineriteknikere, ingeniører og ansatte i administrasjonen i Esso Slagen mister jobben, 135 av disse er SAFE-medlemmer. Kun 30 får muligheten til å fortsette videre når raffineriet omlegges til terminaldrift. 

Kai Henrik Mathiesen Foto: privat
Kai Henrik Mathiesen Foto: privat

– Denne avgjørelsen kom som en overraskelse, vi var ikke forberedt på en sånn beskjed, den skapte mye usikkerhet blant medlemmene våre, sier Kai Henrik Mathiesen, klubbleder i SAFE-klubben Esso Slagen. Vi synes det er veldig trist at vi har havnet i denne situasjonen.

Økt elbilsalg, utfordrende marked, fallende etterspørsel, overkapasitet og sterk konkurranse i bransjen er grunnene for at Esso legger ned raffineriet på Slagen.

Slagen raffineri Foto: ExxonMobil
Slagen raffineri Foto: ExxonMobil

Etterspørselen etter flytende drivstoff til veitrafikken i Norge avtar. Til tross for betydelig innsats fra våre ansatte og en rekke kostnadsbesparende tiltak, viser en omfattende gjennomgang av anleggets langsiktige økonomiske levedyktighet at Slagen-raffineriet ikke møter fremtidens forventning til lønnsomhet, skriver ledelsen i ESSO/ExxonMobil på sin hjemmeside.

Veien videre

Nå skal bedriften i en kartleggingsperiode der ansatte som har lyst å være med videre kan melde sin interesse. Alle ansatte får beskjed innen slutten av mai eller tidlig juni om de er med videre eller ikke. Nedtrappingen begynner i september.

– Det er jo en del stillinger som fortsatt vil være her, sier administrerende direktør i Esso Norge, Per-Erik Aasum. Kriteriene en er enige om å benytte i utvelgelsen er kompetanse, ansiennitet, og i så stor grad som mulig, ansattes ønsker. Ønskene til de ansatte vil bli kartlagt via en-til-en samtale  som starter neste uke. Ansatte som etter dette vil bli overtallige, vil bli tilbudt ulike støtteordninger. Vi vil jobbe med lokale myndigheter og etater og sørge for best mulig støtte via de ordningene som finnes der. Videre tilbyr selskapet egne direkte støtteordninger. Dette inkluderer tidlig pensjonering, sluttpakker eller etterlønn i henhold til ansiennitet, og – ikke minst tilbyr vi støtteordninger til å finne ny jobb.

Per-Erik Aasum Foto: ExxonMobil
Per-Erik Aasum Foto: ExxonMobil

SAFE-klubben i Esso Slagen sier de er veldig stolte av hvordan denne arbeidsplassen har blitt drevet i 60 år, med stort fokus på sikkerhet, kostnader og effektivitet. Her kan du se NRK reportasjen om omleggelsen av raffineriet.

– Det har vært en ordentlig og ryddig prosess mellom Esso og alle tillitsvalgte. Tankene går til alle berørte som må se seg om etter nytt arbeid, sier Mathiesen. Vil også benytte anledningen til å takke SAFE-kontoret for god hjelp og støtte gjennom prosessen.

SAFE støtter klubben i disse vanskelige dagene

Det viktigste for SAFE har vært å være tilstede for klubben, rådgi i forhold til sluttavtaler, pensjonspakker og andre elementer som kan gjøre denne utfordrende situasjonen så god som mulig for medlemmene våre på Slagen.

SAFE sentralt vil berømme klubben og ikke minst klubbleder som har gjort en viktig og ryddig jobb, og vil ønske alle medlemmer lykke til på veien videre i arbeidslivet. Det er mye som skjer i næringen, og dette er ansatte som kan gå rett ut i arbeid. Vi håper arbeidsgiverne benytter seg av muligheten til å få ansatt dyktige og erfarne arbeidere.