EU-kommisjonen foreslår strengere krav til oljeindustrien

EU-kommisjonen foreslår strengere krav til oljeindustrien

EU-kommisjonen la på torsdag fram forslag til en ny lov for helse, miljø og sikkerhet for oljeinstallasjoner. Les også: Borten Moe: – Ligg unna Det er Deepwater Horizon-ulykken som har gjort EU bekymret for at en lignende hendelse skal skje i Nordsjøen. EUs eksperter har studert utslippet fra Macondo-brønnen i Mexicogolfen og vurdert konsekvensene av en slik […]

EU-kommisjonen la på torsdag fram forslag til en ny lov for helse, miljø og sikkerhet for oljeinstallasjoner.

Les også: Borten Moe: – Ligg unna

Det er Deepwater Horizon-ulykken som har gjort EU bekymret for at en lignende hendelse skal skje i Nordsjøen. EUs eksperter har studert utslippet fra Macondo-brønnen i Mexicogolfen og vurdert konsekvensene av en slik hendelse om den hadde skjedd i Nordsjøen.

Resultatet har skremt EU-politikerne. Blant annet har studiene konkludert med at de økonomiske kostnadene vil beløpe seg til mellom fem og 30 milliarder Euro – i tillegg til de miljømessige skadene. Ekspertene har også anslått at en stor ulykke som dette statistisk vil inntreffe hvert 35. år. 

2. nestleder i SAFE, Roy Erling Furre, deltok nylig i en høring som EU-kommisjonen gjennomførte som en del av arbeidet med den nye loven.

 width=

Dette er hovedpunktene i forslaget som EU-kommisjonen har lagt fram:

Lisensierende myndigheter i EU skal se til  at bare operatører med tilstrekkelig teknisk og økonomisk kapasitet til  å ivareta sikkerhet og miljømessige hensyn får lov til å drive leting og produksjon av olje og gass i EU-farvann.

De tekniske løsningene som operatøren presenterer, som representerer kritisk fare for sikkerheten på installasjonen, må ha godkjenning fra en uavhengig tredjepart.

Operatører må utarbeide en storulykkeforskrift for installasjonen før leting eller produksjon starter. Denne skal inneholde en risikovurdering og en beredskapsplan.

 Uavhengige myndigheter med  nasjonalt ansvar for sikkerheten ved installasjonen skal godkjenne bestemmelsene for sikkerhet, miljøvern og beredskap på installasjonene. Dersom en operatør ikke respekterer minstestandarder, vil vedkommende myndighet treffe tvangstiltak og/eller ilegge straff. Operatørene vil måtte stoppe sine operasjoner dersom de unnlater å følge pålegg.

Selskapene må utarbeide beredskapsplaner basert på risikovurderinger på den aktuelle rigg eller plattform, og ha de nødvendige ressursene tilgjengelige for å raskt sette dem i drift når det er nødvendig.

Hele lovforslaget kan du lese HER (engelsk)