Faglig påfyll – SAFE Skolen Modul II

Faglig påfyll – SAFE Skolen Modul II

||

SAFE gjennomførte SAFE Skolen Modul II i Stavanger med fysisk oppmøte. Det var to lærerike dager, deltakere fikk lære om hva en tariffavtale er og tariffavtalens muligheter. De fikk også lære om protokoll, hvordan skrive en protokoll, saksbehandling, prosesser, rettstvister kontra interessetvister.

SAFE gjennomførte SAFE Skolen Modul II i Stavanger med fysisk oppmøte. Det var to lærerike dager, deltakere fikk lære om hva en tariffavtale er og tariffavtalens muligheter. De fikk også lære om protokoll, hvordan skrive en protokoll, saksbehandling, prosesser, rettstvister kontra interessetvister.

Kurset er bra for nybegynnere, men også erfarne tillitsvalgte. Her vil du alltid lære noe. Agate Langeland Hamre har jobbet i oljenæringen i over 30 år, likevel deltar på kurset for å få faglig påfyll. Fredrik Alvestad er relativ ny i tillitsvalgtrollen, han også syns det er lærerikt å ta disse modulene.

 decoding=
Agate Langeland Hamre Foto: Rebecca Bjerga

– Jeg syns det er viktig at når en har en rolle som vernetjeneste og tillitsvalgt at folk går på sånne kurs, vi trenger faglig påfyll, sier Langeland Hamre. Jeg har holdt på med dette i mange år, men jeg ser at i dag har jeg lært noe nytt. Jeg vil absolutt anbefale tillitsvalgte til å ta disse kursene, få faglig og godt påfyll, sier hun.

– Er du ny i tillitsvalgtrollen, er dette veldig lærerik, sier Alvestad.

 decoding=
Fredrik Alvestad Foto: Rebecca Bjerga

Forbundssekretær organisasjon, Thorbjørn Holger Opstad, jurist Levard Olsen-Hagen og Egil Bjørgås i Transcocean var foredragsholdere på dag en. På dag to var det åpent for deltakerne til å komme med innspill basert på det de hadde vært gjennom dagen før.

På dag to fikk Bjørn Tjessem, administrasjonslederen på huset, gått gjennom Hovedavtalen, og Gro Gullhaug, forbundssekretær tariff snakket om de tilgjengelige elektroniske verktøyene og om faktabank på safe.no.