Fakta om lønn på sokkelavtalene

Fakta om lønn på sokkelavtalene

Siden Oljeindustriens Landsforening (OLF) har gått ut i media med sterkt misvisende informasjon om lønnsnivået til offshorearbeidere har SAFE og Industri Energi utarbeidet en oversikt basert på fakta. Se Dagsrevyens innslag om emnet her (innslaget starter 4:30) Offshore lønn består av lønn, tillagt et offshoretillegg på 47 % som omfatter godtgjørelser for de spesielle forhold […]

Siden Oljeindustriens Landsforening (OLF) har gått ut i media med sterkt misvisende informasjon om lønnsnivået til offshorearbeidere har SAFE og Industri Energi utarbeidet en oversikt basert på fakta.

Se Dagsrevyens innslag om emnet her (innslaget starter 4:30)

Offshore lønn består av lønn, tillagt et offshoretillegg på 47 % som omfatter godtgjørelser for de spesielle forhold som arbeid offshore medfører og som det ikke er kompensert for i overenskomsten for øvrig. Summen av disse to elementene kalles samlet lønn. Et offshore årsverk er nøyaktig det samme som et årsverk for skiftarbeidere i landindustrien i Norge. width=

Per 1.1.2012 var gjennomsnittlønnen innen avtaleområde dette:

Gjennomsnittlig lønn                390.000
Sokkelkompensasjon 47%      187.060
Samlet  lønn                         585.060

Oppå dette kommer kompensasjon for nattarbeid, arbeid på helligdager etc. (20% av alle timer blir jobbet på natt,  14,75 dager med helgedagstillegg.) Dette utgjør i gjennomsnitt 33.000 kroner. 

Sum samlet lønn og «ikke-aktivitetsrelaterte» tillegg: 618.060,-

Skal folk tjene en million mangler 381.940 kroner.

Skal man komme opp i dette beløpet må man jobbe 494 timer i friperiodene per år. Arbeid i friperiode i direkte forlengelse av ordinær tur (14 dager) kompenseres med ventetidsbetaling for fritiden som tilbringes på plattformen og med overtid for tiden som jobbes.  Ekstratur i friperioden kompenseres kun med overtidsbetaling. 

494 timer med arbeid i friperioden betyr at den enkelte i gjennomsnitt må tilbringe 988 timer av sin årlige fritid på arbeidsplassen.

Omgjort til 7,5 timers arbeidsdager utgjør dette 66 arbeidsdager med overtidsarbeid. Tar vi med fritiden som tilbringes på jobben, tilsvarer det 132 dager. I alle andre sammenhenger ville dette bli karakterisert som rovdrift på folk.

Denne gruppen arbeider 12 timers dager i to uker med påfølgende 4 uker fri. 12 timers arbeidsdag i 14 dager er ulovlig i Norge for øvrig –  av hensyn til folks helse. 

Fra 2001 og til 2011 økte lønn u/tillegg for Industriarbeidere med 50,4%. For overenskomsten med OLF var tilsvarende økning 51%.  Dette betyr at utviklingen i denne gruppen offshore er bortimot identisk med lønnsutviklingen i «Land-Norge» over 10-års perioden.