Fare for nedbemanning i Seadrill

West Mira Foto: Seadrill
West Mira Foto: Seadrill

Rundt 200 oljearbeidere i Seadrill står i fare for å bli oppsagt etter at operatørselskapet Wintershall Dea har bestemt seg for å terminere kontrakten med West Mira-riggen. Grunnen er en rekke alvorlige hendelser, ifølge Aftenbladet.

Det er i overkant av 200 ansatte i Seadrill som er mannskap på riggen og som kan bli berørt av termineringen. West Mira eies av selskapet Northern Ocean, mens de ansatte om bord tilhører Seadrill Norway Crew AS.

Arild Jenssen Foto: Mette Møllerop
Arild Jenssen Foto: Mette Møllerop

– SAFE er den største fagforeningen i Seadrill, vi er en pådriver for at konsekvensene skal bli minst mulig for de ansatte, sier Arild Jenssen, leder i SAFE i Seadrill.

Jenssen mener det finnes flere senarioer som kan påvirker hvor mange ansatte som blir berørt av dette:

  • Hvilket opplag riggen blir lagt i, om det er varmt eller kaldt opplag
  • Blir riggen lagt i varmt opplag, vil den trenge en god del oljearbeidere for å holde hjulene delvis i gang
  • Går riggen derimot i kaldt opplag, er situasjonen langt mer alvorlig og vil kreve mye mindre mannskap på riggen
  • Hvor mange ansatte som kan overføres til de andre fem riggene som Seadrill Norway Crew AS bemanner på norsk sokkel

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst sier SAFE sentralt skal bistå klubben ved behov, både med SAFE sine tillitsvalgte og juridisk ekspertise.

– Det er trist og vanskelig når bedrifter står i slike situasjoner, og det er ekstra viktig at man nettopp da har erfarne og dyktige tillitsvalgte i klubbledelsen, som SAFE i Seadrill har, sier Rysst.

– Igjen står SAFE klubben i Seadrill i en tøff situasjon, muligens nye nedbemanningsrunder, sier Rysst. SAFE sentralt berømmer klubben for å ha gjennomført ryddige og profesjonelle prosesser tidligere. Det er ikke mange saker SAFE sentralt har vært nødt til å bistå klubben med, eller bruke rettssystemet for å løse saker for medlemmer. Klubben vil benytte avtaler og lover slik at det blir minst mulig konsekvenser for flest mulig ansatte, og sørge for at bedriften opptrer så riktig som mulig.

Forbundsleder SAFE Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Forbundsleder SAFE Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Skriv ut siden