Fire fagforbund trekker seg fra samarbeidet i NSOB

Fire fagforbund trekker seg fra samarbeidet i NSOB

SAFE, Industri Energi, Lederne og Fellesforbundet trekker seg fra Nettverk for Sikkerhets Og Beredskapsopplæring (NSOB). – Våre synspunkter blir ikke tatt hensyn til, da er det ingen vits i å sitte som gissel, sier Roy Erling Furre. Les Stavanger Aftenblads omtale av saken HERLes brevet til Norsk olje og gass HERLes forbundenes varselbrev HERLes pressemelding […]

SAFE, Industri Energi, Lederne og Fellesforbundet trekker seg fra Nettverk for Sikkerhets Og Beredskapsopplæring (NSOB). – Våre synspunkter blir ikke tatt hensyn til, da er det ingen vits i å sitte som gissel, sier Roy Erling Furre.

Les Stavanger Aftenblads omtale av saken HER
Les brevet til Norsk olje og gass HER
Les forbundenes varselbrev HER
Les pressemelding fra Norsk olje og gass HER

–  I motsetning til de fleste 3-partsarenar er arbeidstakersiden bare rådgivende i NSOB. Realiteten er nå at Norsk olje og gass tar alle beslutninger i sine egne styrende organer, uten at vi får ta del i debatten, sier Furre. width=

Han trekker fram et talende eksempel fra desember da det skulle utarbeides ny fagplan vedrørende søk- og redningslag:

Blir ignorert
– Høringsfristen var 13.desember. Allerede 17. desember sendte Norsk olje og  gass ut ny revidert fagplan uten at noen av våre synspunkter i høringssvarene var tatt hensyn til. Det viser med all ønskelig tydelighet at arbeidsgiversiden ikke hadde til hensikt å bry seg om arbeidstakernes syn på saken, sier Furre.

Industrien har nå kuttet ned lengden på repitisjonskurs i grunnleggende sikkerhetsopplæring ytterlige og  argumenterte med at det var mye dødtid i dem.

– Vår oppfatning er, dersom dette er tilfelle, at man burde puttet mer innhold, f. eks. innen førstehjelp og redning, i kursene.  I årene etter Kielland-katastrofen var grunnkursene 10 dager. Nå er kurset for søk og redning krympet til bare to dager, framholder Furre.

Ubekvem
Han er også svært ubekvem med at det ute i industrien blir framstilt som om arbeidstakersiden gjennom NSOB har ”velsignet” nytt regelverk som er sendt ut:

– Vi har registrert at det i ulike selskaper er formidlet til lokale tillitsvalgte at endringer som svekker sikkerheten er utarbeidet i samarbeid og med tilslutning fra forbundene sentralt. I materiellet som blir sendt ut kommer ikke våre synspunkter og dissenser fram, og ergo blir vi et gissel, fastslår Furre.

Ptil må overta
Nå mener han Petroleumstilsynet (Ptil) må på banen og ta tak i tingene:

– Vi forventer nå at Ptil overtar ansvaret for sikkerhetsopplæringen i petroleumsindustrien. Skulle 3-partsarenaene fortsette å forvitre, har hele regelverks- og tilsynsregimet spilt fallitt. Vi har i dag et såkalt funksjonelt regelverk som beskriver målene, uten å ha spesifikke krav. Detaljkravene blir til i 3-partsprosessene med arbeidstakermedvirkning fordi dette selvsagt ikke kan overlates til selskapene alene å avgjøre.

– Dersom arbeidsgiverne skal bestemme dette alene, må vi ha et nytt regelverk som er detaljert og spesifikt, og med en helt ny tilsynsmodell, fastslår Furre.