Flerbruksfartøyer: Kampen skal vinnes

Flerbruksfartøyer: Kampen skal vinnes

|

2.nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre, (bildet) finner det underlig at NOG forsøker å skape inntrykk av at Ptils rapport om flerbruksfatøyer avkrefter at arbeidsfolk på disse fartøyene står uten det vernet arbeidere på faste og flytende installasjoner har. – Det er en svært kreativ måte å tolke rapporten på, og en tolkning […]

2.nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre, (bildet) finner det underlig at NOG forsøker å skape inntrykk av at Ptils rapport om flerbruksfatøyer avkrefter at arbeidsfolk på disse fartøyene står uten det vernet arbeidere på faste og flytende installasjoner har. – Det er en svært kreativ måte å tolke rapporten på, og en tolkning SAFE tar avstand fra. Kampen fortsetter, og den skal vinnes, sier Furre.

Last ned: Rapport om flerbruksfartøy

Rapporten viser til hindringene som folkeretten medfører. Men den peker også på mulighetene som man politisk har til å innføre Ptil som tilsynsregime for flerbruksfartøyene. Det innebærer at det kun er politisk vilje som kreves for å vedta nødvendige endringene i lover og regelverk som medfører at også flerbruksfartøyene blir omfattet av Regjeringens og Stortingets målsetting om å være verdensledende på HMS i petroleumsindustrien.

– Om dette ikke er et lovfritt område, siden det reguleres av flaggstater, så må det like fullt sies å være lovløst – all den tid norske myndigheter per i dag ikke har hjemmel for å ivareta sikkerhet og rettigheter til de som arbeider her, fastslår Furre.

– Ingen av våre medlemmer på disse fartøyene har noen gang sett en myndighetsperson fra flaggstaten føre tilsyn med verken arbeidsmiljø eller petroleumssikkerhet om bord. Derfor trenger vi en lovendring som gjør Ptil til ansvarlig tilsynsmyndighet – i tillegg til de kravene som stilles fra maritime myndigheter og flaggstatene, framholder Furre.

Han understreker at Ptil-rapporten er en del av en prosess, og at den på ingen måte markerer slutten på saken.

– Rapporten skal nå til behandling i Arbeids-og sosialdepartementet, og for SAFE handler det nå om å få politiske myndigheter til å innse at det trengs ny lovgivning .

SAFE ser at den økende internasjonaliseringen innen flerbruksfartøy med strukturer med utrygge ansettelsesforhold og sosial dumping fratar arbeidstakerne mulighet til innflytelse over egne arbeidsforhold. Verneombudsordning, varsling, medbestemmelse og deltakelse i HMS-arbeidet kan ikke ivaretas i tråd med norsk praksis, og strider derfor med målsettingene i petroleumsloven og petroleumsregelverket for øvrig.

– Dette arbeidet er helt parallelt med den kampen vi førte da arbeidsmiljøloven til slutt ble gjort gjeldende for flyttbare innretninger i 1993. Med den utviklingen vi nå ser, der bruken av flerbruksfartøyer øker sterkt, kan vi ikke tillate at for eksempel sikkerhetskritiske brønnoperasjoner blir utført med kun flaggstat som regulator. Og derfor fortsetter vi nå arbeidet overfor politiske myndigheter for å få denne delen av bransjen inn i ordnede forhold, understreker Furre.