Flere felt kan følge i Heidruns fotspor

45 milliarder er tapt på Heidrun. Snorre og Gullfaks kan følge i samme spor. På Heidrun er allerede bokførte reserver redusert med 100 millioner fat, og den største årsaken er utsatt boring. Historien kan komme til å gjenta seg på flere modne felt

Selskapene klarer ikke å oppfylle de innrapporterte boreprogrammene for produksjons- og injeksjonsbrønner på modne felter. Snorre, Gullfaks og Heidrun har rapportert at det skal bores 145 brønner fra 2010 til 2020. Det forventes imidlertid at kun cirka 100 brønner kan leveres fram til 2020, står det i rapporten Utvinningsutvalget denne uken leverte til Olje- og energidepartementet.

– Dette er en dramatisk reduksjon. Det finnes mange gode grunner til at det skjer, som for eksempel økt behov for brønnvedlikehold, vanskeligere brønner og mer kompliserte anlegg, men det hjelper jo ikke. Fortsetter vi slik, vil store verdier bli liggende igjen i bakken når disse feltene en gang må stenges ned, sier Tor Rasmus Skjærpe, direktør for lisensutvikling i Petoro og medlem av Utvinningsutvalget, til Offshore.no.

Les hele saken på Offshore.no: Rapport varsler milliardtap

Foto:Statoil

Skriv ut siden