Flere hundre SAFE medlemmer får tilbake for mye betalt skatt

Det hele startet med matskatten. Island Offshore oppdaget at vi ikke var trukket for skatt på maten vi spiser ute på jobb, og kalte oss inn til et møte, forteller Alf Rune Kalland, klubbleder i SAFE i Island Offshore.

Både SAFE-klubben og de to andre klubbene, DSO og Industri Energi, ble innkalt til møte med ledelsen i Island Offshore. Der fikk de beskjed om at de ansatte var skyldig matskatt. De fikk utdelt et fullmaktsskjema som selskapet skulle bruke hos skatteetaten. De to andre klubbene signerte, SAFE-klubben signerte ikke.

Vi ville avvente signering inntil vi hadde fått sjekket opp saken, sier Alf Rune Kalland.

– Det viste seg at det var reelt nok at vi ikke var trukket for denne skatten, men samtidig ble det oppdaget at vi var trukket for andre ting som det ikke skulle trekkes skatt fra, nemlig hyretillegget.

Gikk det greit å få Island Offshore til å ordne opp i dette?

– Ja, det gjorde det. Det skulle jo for så vidt bare mangle, ettersom selskapet hadde gjort feil både overfor skatteetaten og oss. Vi forventet et godt samarbeid, og det fikk vi.

SAFE-klubben rådførte seg for sikkerhets skyld med SAFE sentralt, og Stig Rune Refvik som saksbehandler valgte å oversende saken til advokat Erik Torall i advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall for å få en juridisk vurdering.

Sannsynligvis utilsiktede feil

Jeg har jobbet med denne skattesaken for SAFE i Island Offshore og SAFE i Teekay, bekrefter advokat Erik Torall.

– Det er ikke bevisste «skatteomgåelser», men trolig utilsiktede feil og misforståelser fra arbeidsgiver og deres HR-avdelinger med hensyn til forståelsen av tariffavtalen og innrapportering av det skattefrie hyretillegget frem til 2018.

Dette har resultert i at arbeidsgiver nå vil sende inn reviderte skattemeldinger til skatteetaten for cirka 200 ansatte i Island Offshore og 21 i Teekay. Resultatet blir tilbakebetaling av skatt for mange av de ansatte i disse selskapene.

Advokat Erik Torall

I et oppsummeringssitat mottatt fra arbeidsgivers advokat i saken sies følgende:

«Nå som skattekontoret er innforstått med at de ansatte skal ha penger igjen pga. uriktig rapportering, samt at vi har utfordret myndighetene på at de har opptrådt uten hjemmel når de har krevd arbeidsgiveravgift på hyretillegg, så har vi blitt enige om at vi følger opp saken over ferien.»

«For øvrig har IO nå utarbeidet oversikter over hvor mange dager den enkelte ansatte har vært offshore, hvor mye som har vært innberettet som skattefri lønn (kr. 89 per dag), hvor mye som utgjør skattepliktig kostfordel, og hvor mye den enkelte skal ha i skattefritt hyretillegg. Resultatet blir at de ansatte får reduksjon i skattepliktig inntekt med totalt kr. 2 006 574 for 2015, kr. 1 339 973 for 2016 og kr. 980 906 for 2017.

Med noen unntak, går de fleste korrigeringene til fordel for de ansatte, og gjennomsnittlig med ca.  – 5 500 kr i skattbar inntekt for 2015, – 3 800 kr for 2016 og – 3 200 kr for 2017.

Total effekt: – (5500+3800+3200) = – 12 500 kr for perioden. De få som får pluss på inntekten, skyldes at de har vært på en rotasjon som gir flere dager ute med tilhørende skattepliktig kostbesparelse. Dette gjør seg særlig gjeldende i 2017, men uansett er det forholdsvis små beløp i pluss det er tale om. Sett under ett for tre år, får den overveiende majoriteten som nevnt redusert skattepliktig inntekt.»

Godt samarbeid

Erik Torall trekker fram et konstruktivt samarbeid med selskapene for å få endret skattemeldingene.

Samlet vil de ansatte få refundert skatt med cirka kr. 12 500 hver som følge av den oppfølgingen som SAFE har gjort i saken gjennom advokaten.

– Reduksjonen i skattepliktig inntekt for de ansatte i Island Offshore er på over fire millioner kroner for årene 2015-2017.

Gjelder også Teekay

Jeg har også hatt en oppfølging mot Teekay der 21 ansatte ikke fikk det trekkfrie hyretillegget da riggen var i opplag, og de ansatte bemannet denne med losji på land, forteller Torall.

– Også her har arbeidsgiver akseptert at den tidligere uenigheten med hensyn til rapportering av hyretillegget ble endret til fordel for de ansatte.

Flere hundre medlemmer i SAFE har dermed fått gjennomslag for retten til trekkfritt hyretillegg for årene 2015 til 2017, takket være oppfølgingen fra SAFE og advokat Erik Torall.

Både de tillitsvalgte og SAFE sentralt er glad for at dette ble ordnet ved hjelp av en saklig og konstruktiv dialog, uten at man måtte møte i noe tvisteorgan eller i retten.

Hilde-Marit Rysst
Hilde-Marit Rysst

Lønner seg å være organisert

Nok engang viser det seg hvor viktig det er å være fagorganisert, nysgjerrig og sjekke ut fakta, sier forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

– Vær engasjert i arbeidsplassen din, ta kontakt med tillitsvalgte og forbund, og still spørsmål ved saker og vurderinger du lurer på.

Som enkeltstående arbeidstaker hadde det ikke vært enkelt kommet til bunns i disse skattemessige spørsmålene, i hvert fall ikke uten å bruke økonomiske ressurser, slår Hilde-Marit Rysst fast.

– Ved hjelp av forbundet ble de  utilsiktede skattetrekkene hos de ansatte oppdaget, og dette vil gi en god utbetaling til den enkelte.

Det lønner seg altså å være organisert 😊!

 

 

Skriv ut siden