FOKUS – et hefte om yrkesskadeforsikring

FOKUS – et hefte om yrkesskadeforsikring

Helikopter Foto: Halvor Erikstein

Vi introduserer vårt nytt hefte, SAFE Fokus. Et hefte som fokuserer dypere på ett tema, jevnt fordelt utover året. Det er ikke tilfeldig at vårt første Fokus hefte graver dypere i HMS og Yrkesskadeforsikringen. Dessverre erfarer SAFE altfor ofte at forsikringen ikke fungerer som de ansatte og skadde trenger eller trodde. I altfor stor grad blir ikke de med tapt helse ivaretatt.

Vi introduserer vårt nytt hefte, SAFE Fokus. Et hefte som fokuserer dypere på ett tema, jevnt fordelt utover året. Det er ikke tilfeldig at vårt første Fokus hefte graver dypere i HMS og Yrkesskadeforsikringen. Dessverre erfarer SAFE altfor ofte at forsikringen ikke fungerer som de ansatte og skadde trenger eller trodde. I altfor stor grad blir ikke de med tapt helse ivaretatt.

Forsikringen er kjøpt på billigst mulig måte for bedriftene, og det er et storsystem rundt som også vanskeliggjør at den skadde får hjelp, blir trodd eller får erstatning for tapt helse.

– Myndighetene har igangsatt en gjennomgang av ordningen, og her er både YS og SAFE involvert. Du kan lese mer om bakgrunn, erfaring og endringsarbeidet her i vårt
Fokus-hefte. Du finner også en huskeliste ved yrkesskader og yrkessykdommer. Målet er at du skal være mer informert om forsikringen i sin helhet, med sine positive og negative sider. Det aller viktigste er at du vet nok til å reagere, skulle du eller en kollega oppleve noe i deres arbeidsdag, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Last heftet ned her.