– For meg er det alfa og omega å være organisert i SAFE

Nystarta SAFE-klubb i 4Service hadde sitt første årsmøte på SAFE-huset og delvis på Teams den 05. mai 2022. – For meg er det alfa og omega å være organisert i SAFE, sier klubbleder Anne Mortensen. 

 4Service ble etablert i 2010 og leverer tjenester innenfor områdene personalrestaurant, kantine-, renhold- og forpleiningstjenester. Gjennom tilpassede konsepter og servicetjenester betjener de alt fra kontorbygg til havinstallasjoner. Sodexo mistet i 2022 en del kontrakter og 4Service overtok virksomheten på flere innretninger.  

Anne Mortensen har lang erfaring som VO, TV, AMU, FS AMU og ulike verv i styret i SAFE i Sodexo, hun viste at SAFE-klubb måtte bli etablert også i den nye virksomheten. Da satt hun i gang arbeidet og fikk samlet litt folk som var interessert i å bidra.  

 – Jeg begynte som 20-åring på langfart til sjøs. Det gav meg god erfaring og en god dose med rettferdighetssans og likestilling.  

 – Etter 7 – 8 fantastiske år som «sjømann» ble tiden inne for å gå over til flyterigger. I 1986 – 87 begynte jeg i Rosshavet, et Sandefjord-selskap som hadde to rigger Ross Isle og Ross Rig, som senere ble til Transocean Searcher og Transocean Artic.  

Mortensen forteller at det var i denne perioden hun meldte seg inn i OFS, og ble raskt engasjert i fagforeningsarbeid, hun satt den gang som styremedlem i Ross klubben i OFS.

Det har vært utallige utfordringer gjennom tidene med nedbemanning, streik og løft for forpleining, og saker der en ansatt har hatt stor hjelp fra fagforening og klubber. Det har aldri vært et kjedelig verv, men heller gitt meg mer engasjement for at vi skal ha et rettferdig arbeidsliv, sier hun.  

 – Så kom dagen da det ble virksomhetsoverdragelse, og etter 36 år fikk jeg ny arbeidsgiver i 4Service. Jeg ser med spenning fram til nye utfordringer og for å gi resultater og ivaretakelse av medlemmenes interesser.
 

Thorbjørn Holger Opstad, forbundssekretær organisasjon i SAFE Foto: Rebecca Bjerga

Thorbjørn Holger Opstad var til stede som SAFE representant og kontaktperson for klubben på årsmøtet til 4Service.  

Det gleder meg at nå er klubben i 4Service i gang og kan begynne å gjøre en forskjell for medlemmene. At styret får med seg erfaringen fra de som kommer over fra Sodexo, ser vi på som en kjempebonus nå i oppstarten av klubben. 

 Styret i 4Service:  

  • Anne Mortensen – leder 
  • Jarle F. Davidsen – nestleder 
  • Aud Knutsen – sekretær 
  • Trond Berg – økonomiansvarlig/styremedlem 
  • Stine Marie Westergård – styremedlem  
  • Julie Eitrem – vara  
Skriv ut siden