Årets lønnsoppgjør på rederiområdet i havn

Årets lønnsoppgjør på rederiområdet i havn

|Forhandlingsutvalget samlet i Oslo Foto: Bjarte Lygre|Engere utvalg rederiområdet Foto: Bjarte Lyngre||

SAFE kom til enighet med Norges Rederiforbund i årets lønnsoppgjør for de som er omfattet av flyteriggavtalen.

SAFE kom til enighet med Norges Rederiforbund i årets lønnsoppgjør for de som er omfattet av flyteriggavtalen.

 decoding=
 decoding=
Forhandlingsutvalget samlet i Oslo Foto: Bjarte Lygre

– Vi er fornøyd med årets lønnsoppgjør , sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Det viktigste for SAFE var å få på plass en garanti om forskuttering av sykelønn i de bedrifter der dette ikke er på plass. I tillegg var pensjon et helt avgjørende element for å komme til enighet. Når også det økonomiske resultatet kom på et akseptabelt nivå kunne forhandlingsdelegasjonen stille seg bak resultatet. Les protokollen her.

Forbundsleder SAFE Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Forbundsleder SAFE Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

SAFE fikk igjennom flere hovedkrav i tillegg til økonomi

 • Forskuttering av sykepenger innføres i alle bedrifter på avtalen
 • Pensjonsutvalget gjenopptar straks arbeidet for å finne en pensjonsordning gjeldende fra 01.01.20 for de som er født før 1970 og ikke omfattes av ny PTS ordning og AFP
 • 2 års fortrinnsrett videreføres
 • Det settes fokus på bruk av vikarer og innleie i bedriftene på avtalen
 • Det åpnes for endringer i vilkårene for lisenstapsdelen i Trygghetsforsikringen i 2021
 • Lugardeling kompensasjon økes til kr 907,-
 • Det økonomiske resultatet er som følger:
 • Det gis et generelt tillegg på 1,7 prosent, dog minimum kr 13 693,- pr. år som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i lønnstabell.
 • For individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 1,7 prosent, dog slik at hver individuelt avlønnet er sikret et lønnstillegg på minimum kr 13 693,- Minstelønnssatsene økes tilsvarende.
 • Nattillegget økes med kr 1,50
 • Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 25,- pr. dag.

Åpningsinnlegget til vår forbundsleder Hilde-Marit Rysst:

Syklisk bransje! Bransjen er som havet – bølgene slutter ikke å komme. Dybden på bølgedalene og toppene varierer! Men, faktum er at ingen bedrifter hadde holdt på i denne bransjen om det ikke var «butikk» i å holde på. Vi hadde ikke hatt en rigg bransje om det ikke var penger i den.

Det er ingen arbeidsgivere som gjør dette av ideologiske grunner, dette er ikke en velferdsgjerning. Dette er butikk, dette er kapitalisme! Man deltar i denne bransjen for å tjene penger. Vår jobb i denne bransjen er å sikre at de ansatte får uttelling, at de får sin del! Det blir fremhevet at de ansatte er den viktigste ressursen! I disse dager kan dere vise om dere mener det!

Riggnæringen hadde ikke hatt en mulighet til å være så effektiv, til så lav kost – hadde det ikke vært for de ansatte. Godt skolerte, effektive, høy arbeidsmoral og yrkesstolthet. Gjengen ute har klare forventninger – basert på det de leverer! Det stilles flere og flere krav til den enkelte, færre til å utføre oppgavene, mer krav til prosedyrer og rutiner. Dette må anerkjennes!

Mannskapet i bransjen har i disse koronatider igjen vist sine gode egenskaper – taklet endringene og presset, på en flott måte! Samfunnet har prosøkning, det blir dyrere å leve, og vi forventer at vi får uttelling, så reallønnsøkning er et reelt krav! I tillegg er det krav til sykelønn, pensjon og LOL. Og, for å styrke og sikre HMS og et trygt arbeidsliv krever vi utvalgsarbeid på tre temaer.

Se deltakere under:

 

Engere utvalg:

 • Hilde-Marit Rysst
 • Roy Aleksandersen
 • Kai Morten Anda
 • Arild Jenssen
 • Steinar Nesse

Forhandlingsutvalget:

 • Raymond Hauge
 • Reidar Rikstad
 • Ola Strømmen
 • Stig-Rune Refvik
 • Alf Rune Kalland
 • Egil Bjørgås
 • Joar Nesse
 • Kjetil Brandvik
 • Mariann Dommersnes
 • Stian Gaase
 • Bjarte Lygre
 • Arild Bringaker
 • Stefan Jacobsson
 • Frank Brox Nyheim

Med via teams:

 • Kenneth Hareide
 • Geir Frode Nysæther

Les mer om følgende emner: