Forbundsstyremøte – endelig fysisk til stede

Det første forbundsstyremøte etter sommeren tok sted 24. og 25. august på Fjordbrishotell, Rennesøy. Det ble diskutert vanlig drift av organisasjonen, oppsummering av Arendalsuka, forberedelser til Kongressen del II, samt fremtiden, nye energiformer, videreutvikling av tariffavtaler og nye klubber. Forbundsstyret jobber videre med resolusjonene fra Landsmøtet angående karantene og norsk kjøtt på sokkelen.

Tariffavdelingen ved Gro Gullhaug hadde gjennomgang av gjeldende saker og prosesser, HMS-avdelingen ved Stig-Rune Refvik åpnet for spørsmål og diskusjon etter oppsummeringen av de viktigste sakene som avdelingen jobber med. Thorbjørn Holger Opstad hadde gjennomgang av sitt ansvarsområde, organisasjon, og kurs som vi nå planlegger å holde fysisk igjen, samt klubb- og arbeidsplassbesøk.

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

– Agendaen bestod av saker for vanlig drift av organisasjonen, oppsummering av Arendalsuka og forberedelser til Kongressen del II, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. I tillegg har vi diskutert fremtiden, nye energiformer, videreutvikling av tariffavtaler og nye klubber.

– Møtet blei veldig bra, fortsetter Rysst. Vi har engasjerte representanter, alle sammen er opptatt av å bygge SAFE enda sterkere. Det er godt å endelig kunne møtes fysisk.

Skriv ut siden