Foredragene fra verneombudskonferansen

SAFE samlet verneombud og tillitsvalgte til to dager med faglig påfyll. Verneombudskonfransen ble avholdt på Sola Strand Hotel i Stavanger den 6. – 7. desember 2021. Vedlagt under finner du to viktige presentasjoner om benzen og om kommisjonen oljepionererne som Halvor Erikstein er med i. 

SAFE verneombudskonferanse Benzen – den snikende faren. Halvor Erikstein

SAFE verneombudskonferanse Kommisjon kompensasjon oljepionerer Halvor Erikstein

Skriv ut siden