Foredragene fra verneombudskonferansen

Foredragene fra verneombudskonferansen

SAFE samlet verneombud og tillitsvalgte til to dager med faglig påfyll. Verneombudskonfransen ble avholdt på Sola Strand Hotel i Stavanger den 6. – 7. desember 2021. Vedlagt under finner du to viktige presentasjoner om benzen og om kommisjonen oljepionererne som Halvor Erikstein er med i. 

SAFE samlet verneombud og tillitsvalgte til to dager med faglig påfyll. Verneombudskonfransen ble avholdt på Sola Strand Hotel i Stavanger den 6. – 7. desember 2021. Vedlagt under finner du to viktige presentasjoner om benzen og om kommisjonen oljepionererne som Halvor Erikstein er med i. 

SAFE verneombudskonferanse Benzen – den snikende faren. Halvor Erikstein

SAFE verneombudskonferanse Kommisjon kompensasjon oljepionerer Halvor Erikstein