Forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og SAFE har begynt.

Forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og SAFE har begynt.

Forhandlingene mellom SAFE og Norges rederiforbund startet den 27.05.09. Forhandlingene er berammet avsluttet til den 29.05.09. Foreløbig skjer det ikke så mye, men SAFE, DSO og IE har utarbeidet felleskrav og levert til Norges Rederiforbund. Kravene går på generelt tilegg, natttillegg og pensjon.

Forhandlingene mellom SAFE og Norges rederiforbund startet den 27.05.09. Forhandlingene er berammet avsluttet til den 29.05.09.

Foreløbig skjer det ikke så mye, men SAFE, DSO og IE har utarbeidet
felleskrav og levert til Norges Rederiforbund. Kravene går på generelt
tilegg, natttillegg og pensjon.