Forhandlingene på oljeoverenskomsten avsluttet

Forhandlingene på oljeoverenskomsten avsluttet

|Levard Olsen-Hagen

Klokken 02.30 natt til torsdag kom SAFE og Negotia til enighet med Offshore Norge (Norsk Olje og gass) og Norsk Industri i forhandlingene om revisjon av oljeoverenskomsten. 

Klokken 02.30 natt til torsdag kom SAFE og Negotia til enighet med Offshore Norge (Norsk Olje og gass) og Norsk Industri i forhandlingene om revisjon av oljeoverenskomsten. 

Oljeoverenskomsten er en vertikal tariffavtale som blant annet omfatter operatører, kontoransatte, individuelt avlønnede på sokkel og offshoreansatte i prosjekt på land. Siden avtalen omfatter flere ulike arbeidstakerkategorier, så er avtalen en rammeavtale hvor SAFE/Negotia først forhandler sentralt med Offshore Norge/Norsk Industri. Deretter forhandles det lokalt i den enkelte bedrift, før en ny avtale eventuelt signeres. 

I år ble de sentrale forhandlingene i mai utsatt slik at det først ble forhandlet lokalt, før de sentrale forhandlingene ble avsluttet natt til i dag. 

Levard Olsen-Hagen, organisasjonssekretær/jurist i SAFE Foto: Rebecca
Levard Olsen-Hagen, organisasjonssekretær/jurist i SAFE Foto: Rebecca Bjerga

– At avtalen er en rammeavtale, betyr at veldig mange bestemmelser som man finner i tradisjonelle tariffavtaler ikke blir regulert i oljeoverenskomsten, men i de lokale særavtalene på den enkelte bedrift. Sett fra SAFE sin side var det viktigste i årets forhandlinger at våre medlemmer ansatt i prosjekt, nå kan likebehandles med øvrige tilreisende ansatte i prosjektet, hva angår arbeidstid/betalt spisetid, sier Levard Olsen-Hagen, organisasjonssekretær/jurist i SAFE.

– Videre har vi kommet et godt stykke på vei i arbeidet med å rette opp i de problemene som innføring av bruttoplaner har medført for skiftansatte. Nå gjenstår det et stykke arbeid lokalt som SAFE vil følge med på. Da de sentrale forhandlingene og godkjennelsen av disse bygger på en vurdering av hvilke resultater våre klubber har fått til lokalt, var det ikke et enstemmig forhandlingsutvalg som stiller seg bak forhandlingsresultatet, sier Olsen-Hagen.

SAFE/Negotia har satt en endelig frist for godkjennelse av forhandlingsresultatet innen 21. september.