Forhandlinger på Brønnserviceavtalen er i gang

Foto: Kolbjørn Andreassen
Foto: Kolbjørn Andreassen

Partene startet 20. oktober forhandlinger på Brønnsericeavtalen. SAFE forventer konstruktive og reelle forhandlinger. SAFE har forhandlet frem forskjellige resultater i årets oppgjør, og har tro på at vi også for Brønnservice området kan finne løsninger.

– Den unormale korona-situasjonen har gitt oss spesielle forhandlinger i år, og SAFE ser klart at både generelt tillegg, og andre tekniske krav bør komme på plass. Forhandlingsutvalget er positivt og jobber aktivt for ett godt resultat for medlemmene, sier Reidun Ravndal, forbundssekretær tariff.

Reidun Ravndal, leder for tariffavdelingen i SAFE. Foto: Mette Møllerop

SAFE og Norsk olje og gass har satt av to dager til disse forhandlingene.

SAFE sitt forhandlingsutvalg er:

  • Hilde-Marit Rysst
  • Levard Olsen-Hagen
  • Reidun Ravndal
  • Ove Andre Hagen – SAFE Baker Hughes
  • Ove Risa – SAFE i Oceaneering
  • Stian Espeland – SAFE klubben i Weatherford
  • Espen Johannessen – SAFE klubben Schlumberger
  • Martin Alexander Skogland – SAFE klubben Schlumberger
  • Tore Heggheim – SAFE klubben Subsea 7
  • Geir Haraldsen – SAFE klubben Vetco Gray
Skriv ut siden