Forhandlinger på Brønnserviceavtalen pågår

Forhandlinger på Brønnserviceavtalen pågår

Brønnserviceforhandlinger. Foto: Roy Aleksandersen

Partene startet 14. mai forhandlinger på Brønnserviceavtalen.
SAFE og Norsk olje og gass har satt av 2 dager til disse forhandlingene.

Partene startet 14. mai forhandlinger på Brønnsericeavtalen.

SAFE og Norsk olje og gass har satt av 2 dager til disse forhandlingene.

SAFE sitt forhandlingsutvalg er:

Hilde-Marit Ryss, SAFE
Roy Aleksandersen, SAFE
Reidun Ravndal, SAFE
Levard Olsen-Hagen, SAFE
Stian Espeland, SAFE klubben Weatherford
Ove Andre Hagen, SAFE Baker Hughes
Geir Haraldsen, SAFE klubben Vetco Gray
Espen Johannessen, SAFE klubben Schlumberger
Stig Arne Pedersen, SAFE klubben Schlumberger
Ove Risa, SAFE klubben i Oceaneering