Forhandlinger på NR-avtalen starter onsdag 31. mai

Forhandlinger på NR-avtalen starter onsdag 31. mai

Forhandlinger på NR-avtalen mellom SAFE og Norges Rederiforbund starter 31. mai. Forhandlingene omfatter ansatte på flyttbare offshoreinnretninger og ansatte i boring og forpleining på permanent plasserte innretninger, på norsk kontinentalsokkel. Det er satt av to dager til forhandlingene som foregår i Stavanger.  (Transocean Winner. Foto: Halvor Erikstein) Forhandlingsutvalget har følgende sammensetning: Aleksandersen, Roy    SAFE Tvedt, […]

Forhandlinger på NR-avtalen mellom SAFE og Norges Rederiforbund starter 31. mai. Forhandlingene omfatter ansatte på flyttbare offshoreinnretninger og ansatte i boring og forpleining på permanent plasserte innretninger, på norsk kontinentalsokkel. Det er satt av to dager til forhandlingene som foregår i Stavanger.  (Transocean Winner. Foto: Halvor Erikstein)

Forhandlingsutvalget har følgende sammensetning:

Aleksandersen, Roy    SAFE

Tvedt, Geir-Jonny       SAFE

Rikstad, Reidar           SAFE i Archer

Steinsøy, Alf-Inge       SAFE i ESS

Nysæter, Geir Frode   SAFE i Odfjell Drilling

Gjerde, Heidi              SAFE i Dolphin Drilling

Nesse, Joar                 SAFE i COSL

Anda, Kai Morten       SAFE i Sodexo

Skog, Kurt Are            SAFE i Rowan

Egil Bjørgås                SAFE i Songa Offshore

Nesse, Steinar            SAFE i Transocean

Refvik, Stig-Rune        SAFE i Stena Drilling

Jenssen, Arild              SAFE i North Atlantic