Forhandlinger på sokkeloverenskomsten starter mandag 22. mai

Forhandlinger på sokkeloverenskomsten starter mandag 22. mai

Forhandlinger på oljeoverenskomst sokkel mellom NHO/Norsk olje og gass og YS/SAFE starter førstkommende mandag. Forhandlingene omfatter operatør-, oljeborings- og forpleiningsbedrifter. Det er satt av to dager til forhandlingene som foregår i Stavanger. Forhandlingsutvalget har følgende sammensetning: Roy Aleksandersen SAFE Levard Olsen-Hagen, SAFE Hilde-Marit Rysst SAFE Magne Arne Birkedal SAFE i Aker BP Anita Nesse Rugland […]

Forhandlinger på oljeoverenskomst sokkel mellom NHO/Norsk olje og gass og YS/SAFE starter førstkommende mandag. Forhandlingene omfatter operatør-, oljeborings- og forpleiningsbedrifter. Det er satt av to dager til forhandlingene som foregår i Stavanger.

Forhandlingsutvalget har følgende sammensetning:

Roy Aleksandersen SAFE
Levard Olsen-Hagen, SAFE
Hilde-Marit Rysst SAFE
Magne Arne Birkedal SAFE i Aker BP
Anita Nesse Rugland SAFE i Coor
Bjørn Magne Sætervik SAFE i Esso
Jan Inge Nesheim SAFE i Esso
Per Gerhard Hallem SAFE i KCA Deutag
Morten Eriksen SAFE i Lundin
Kai Morten Anda SAFE i Sodexo
Porfirio Esquivel SAFE i Statoil – Avdeling Sokkel
Terje S.Enes SAFE i Statoil – Avdeling Sokkel
Bjørn Asle Teige SAFE i Statoil – Avdeling Sokkel
Arvid Skines SAFE i Statoil – Avdeling Sokkel
Oddleiv Tønnessen SAFE klubben Ess
Fredrik Tellefsen SAFE klubben Shell
Gro Gullhaug SAFE klubben Wintershall